Syvänmeren kaivaus

Syvänmeren kaivaus on suhteellisen uusi mineraalien keräysmenetelmä. Mineraaleja löytyy yleensä syvänmeren savuttajien läheisyydestä noin 1 400–3 700 metrin syvyydestä. Savuttajat synnyttävät sulfiditaskuja, joista löytyy jalometalleja, kuten hopeaa, kultaa, kuparia, mangaania, kobolttia ja sinkkiä. Mineraaleja kerätään joko hydraulisten pumppujen tai keräinjärjestelmien avulla, jotka tuovat mineraalin maan pinnalle käsiteltäväksi . Kuten kaikki kaivostoiminta, myös syvänmeren kaivaus synnyttää kysymyksiä toiminnan aiheuttamista vahingoista ympäröivälle alueelle.

1960-luvun puolivälissä ajatuksen syvänmeren kaivostoiminnasta esitti J. L. Mero teoksessaan Mineral Resourcess of the Sea. Teoksen mukaan valtameristä olisi löydettävissä lähes rajattomat määrät kobolttia, nikkeliä ja muita metalleja. Meron mukaan metallit olivat mangaaninoduuleissa, joita esiintyi merenpohjaan tiivistyneissä sedimenteissä noin 5 000 metrin syvyydessä. Muun muassa Ranska, Saksa ja Yhdysvallat lähetti tutkimusaluksia etsimään metalleja. Alustavat arviot syvänmeren kaivostoiminnan kannattavuudesta osoittautuivat suuresti liioitelluiksi. Tämä yhdessä laskeneiden metallinhintojen kanssa johti kiinnostuksen häviämiseen vuoteen 1982 mennessä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostus merenpohjassa sijaitsevia mineraaleja kohtaan on jälleen virinnyt. Arvometallien hintojen nousu on johtanut maat etsimään uusia lähteitä.

Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Deep sea mining