Sven-Erik Åström

suomalainen historiantutkija, valtiotieteilijä ja professori

Sven-Erik Rudolf Åström (3. elokuuta 1921 Helsinki11. marraskuuta 1989 Helsinki) oli suomalainen valtiotieteen tohtori, joka toimi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professorina vuosina 1960–1981.[1] Hän toimi myös sukututkijana.

Åström kirjoitti ylioppilaaksi 1939 (Nya svenska lärovärket i Helsingfors). Hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian kandidaatiksi (1946), valtiotieteen lisensiaatiksi (1951) ja tohtoriksi (1952). Professuuriaan ennen ja sen jälkeen hän oli Helsingin yliopiston sosiaalihistorian dosentti (1954–1960 ja 1981–1988).[1]

Åström oli Suomen Tiedeseuran jäsen vuodesta 1961. Hän sai Göteborgin yliopiston kunniatohtorin arvon 1974. Hän sai myös useita muita tunnustuksia.[1]

Åström oli ensimmäisiä suomalaisia historiantutkijoita jotka sovelsivat myös yhteiskuntatieteiden menetelmiä tutkimuksissaan. Häntä on pidetty myös yhtenä ympäristöhistorian uranuurtajista Suomessa, ja hänen teostaan Natur och byte (1978) on pidetty alan suomalaisen tutkimuksen yhtenä merkkipaaluna.[2]

Hänen tyttärensä Anna-Maria Åström on Åbo Akademin etnologian professori. [1][3]

TeoksiaMuokkaa

 • Studentfrekvensen vid de svenska universiteten under 1700-talet. 1949.
 • Ståndssamhälle och universitet: Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722–1808. En socialhistorisk undersökning. Väitöskirja. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 95,1. Finska vetenskaps-societen, Helsingfors 1950.
 • Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors: Studier i stadens inre differentiering 1810–1910. Helsingfors stads publikationer 6. Helsingfors 1957.
 • Minnestal över Tor Carpelan. Släktföreningen Carpelan, Åbo 1960.
 • From Stockholm to St. Petersburg: Commercial factors in the political relations between England and Sweden 1675–1700. Studia historica 2. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1962.
 • From cloth to iron: The Anglo-Baltic trade in the late seventeenth century, part 1 the growth, structure and organization of the trade. Commentationes humanarum litterarum 33,1. Societas scientiarum Fennica, Helsinki 1963.
 • From cloth to iron: The Anglo-Baltic trade in the late seventeenth century, part 2. The customs accounts as sources for the study of the trade. Commentationes humanarum litterarum 37,3. Societas scientiarum Fennica, Helsinki 1965.
 • Hur England blev en handelsmakt i Östersjön. Skrifter utgivna av Samhällsvetenskapliga kretsen 4. Åbo 1969.
 • The economic relations between peasants, merchants and the state in north-eastern Europe in the 17th ans 18th centuries. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimuksia n:o 9. Helsingin yliopisto 1976.
 • Anlagda städer och centralortssystemet i Finland 1550–1785. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimuksia n:o 9. Helsingin yliopisto 1977.
 • Hur stor var Finlands befolkning under stormaktstiden. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja n:o 8. Helsingfors universitet, Helsingfors 1978.
 • Natur och byte: Ekologiska synpunkter på Finlands ekonomiska historia. Söderström, Helsingfors 1978.
 • Kivisalmi i Anttola: Ett bidrag till södra Savolaks bebyggelsehistoria 1561–1981. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimuksia 13. Helsingin yliopisto 1981.
 • Släkten Nylander 1631–1981: Tjärborgare i Uleåborg. Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 37. Genealogiska samfundet i Finland, Helsingfors 1983.
 • Släkten Åström från Kervo och Karl Robert Åström i Helsingfors. Helsingfors 1984.
 • From tar to timber: Studies in Northeast European forest exploitation and foreign trade 1660–1860. Commentationes humanarum litterarum 85. Societas scientiarum Fennica, Helsinki 1988.

ToimitteitaMuokkaa

 • Pohjalaisen osakunnan nimikirja 2: Album Nationis Ostrobotniensis 1721–1770. Täydentänyt ja toimittanut Sven-Erik Åström. Pohjalainen valtuuskunta, Helsinki 1947.
 • Pohjalaisen osakunnan nimikirja 3: Album Nationis Ostrobotniensis 1771–1808. Täydentänyt ja toimittanut Sven-Erik Åström. Pohjalainen valtuuskunta, Helsinki 1948.
 • Pohjalaisen osakunnan nimikirja – Österbottniska nationens matrikel 4. Toimittanut Sven-Erik Åström. Pohjalainen valtuuskunta, Vaasa 1949.
 • Näkökulmia menneisyyteen: Eino Jutikkalan juhlakirja. Professori Eino Jutikkalalle hänen täyttäessään 60 vuotta 24.10.1967. Toimituskunta Sven-Erik Åström, Yrjö Blomstedt ja Ilkka Hakalehto. WSOY 1967.
 • Ernst Söderlund: Uusimman ajan valtio- ja yhteiskuntahistoria. Suomalaisen laitoksen toimittanut Sven-Erik Åström. Suomentaja Antti Nuuttila. WSOY 1967. (Alkuteos 1800- och 1900-talens historia.)
 • Entisaikain Helsinki, osa 8. Toimituskunta Sven-Erik Åström ym. Helsinki-seura - Helsingfors-samfundet, Helsinki 1970.
 • Suomen taloushistoria 1: Agraarinen Suomi. Kirjoittaneet Eino Jutikkala ym. Toimittaneet Eino Jutikkala, Yrjö Kaukiainen ja Sven-Erik Åström. Tammi 1980.
 • Suomen taloushistoria 2: Teollistuva Suomi. Kirjoittaneet Eino Jutikkala ym. Toimittaneet Eino Jutikkala, Yrjö Kaukiainen ja Sven-Erik Åström. Tammi 1980.

LähteetMuokkaa

KirjallisuusMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. a b c d Ellonen, Leena (toim.): Suomen professorit 1640–2007, s. 852. Helsinki: Professoriliitto, 2008. ISBN 978-952-99281-1-8.
 2. Ahonen, Sanna: Mitä on suojeltu kun on suojeltu luontoa? Käsitehistoriallinen tarkastelu suomalaisesta luonnonsuojelusta 1880-1983 (Pro gradu.) Doria. Viitattu 25.10.2012.
 3. Paavilainen, Ulla (päätoim.): Kuka kukin on: Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 2015, s. 1044. Helsinki: Otava, 2014. ISBN 978-951-1-28228-0.

KirjallisuuttaMuokkaa