Suomen yhdistysrekisteri

rekisteri suomalaisista yhdistyksistä

Suomen yhdistysrekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima virallinen ja julkinen rekisteri suomalaisista aatteellisista yhdistyksistä. Yhdistysrekisteriin merkitään myös kauppakamarit.

Yhdistysrekisterin yhdistykset muokkaa

Yhdistysrekisteriin merkitään aatteelliset yhdistykset. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan "sellainen on useiden henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen perustama pysyväksi aiottu yhteenliittymä yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten. Yhdistyslain tarkoittama aatteellinen yhdistys eroaa taloudellisesta yhteisöstä siten, että sen tarkoitus ei tähtää voiton tai taloudellisen edun hankkimiseen siihen osallisille eikä sen toiminta voi olla pääasiassa taloudellista. Toiminnan painopisteen tulee olla aatteellisessa työssä."

Käytännössä lain käyttämä aatteen käsite on laajempi kuin arkikielessä. Yhdistyksen pohjana oleva aate voi olla esimerkiksi kulttuuritoiminta, urheilu, tieteellinen tutkimus tai vaikkapa tällaisen toiminnan tukeminen. Ainoat rajoitukset yhdistymisvapauteen ovat valtion turvallisuuden alalla. Yhdistys, jonka toiminta sisältää aseiden käyttöä (esimerkiksi ampumaseura), voidaan rekisteröidä vasta sen saatua luvan aluehallintovirastolta.[1] Kokonaan tai osittain sotilaalliset yhdistykset ovat aina kiellettyjä.

Toiminnan tarkoitus muokkaa

Seuraavassa taulukossa on luokiteltu rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tarkoitus. Tiedot ovat vuodelta 2014 ja kattavat noin puolet rekisteröidyistä yhdistyksistä.[2]

Tarkoitus Osuus yhdistyksistä
Kulttuuri 24 %
Urheilu ja liikunta 19,4 %
Ammatti ja elinkeino 17,2 %
Vapaa-aika 11,9 %
Sosiaali- ja terveysala 7,8 %
Politiikka 6,3 %
Maanpuolustus ja kansainväliset suhteet 3,2 %
Uskonto ja maailmankatsomus 1,8 %
Muut 8,2 %

Kulttuurin alaan on tilastossa katsottu seuraavat tarkoitukset: tiede, taide, tutkimus, opiskelu, perinne, kotiseutu, suku. Kohta Ammatti ja elinkeino sisältää työmarkkinajärjestöt ja henkilökuntayhdistykset. Sosiaali- ja terveysala kattaa seuraavat tarkoitukset: sairaus tai vamma, lastensuojelu, vanhukset, päihde- tai huumeriippuvuus. Vapaa-ajan tarkoituksia ovat nuoriso, erä, käsityö, lemmikkieläimet, retkeily, matkailu, moottoriajoneuvot ja pelit. Ryhmään Muut kuuluvat pelastus, klubit, loosit ja veljeskunnat, naiset, martat ja eläkeläiset.

Rekisterin sisältö muokkaa

Yhdistyksestä merkitään yhdistysrekisteriin vähintään seuraavat asiat:

 • nimi, entinen nimi
 • kotipaikka
 • rekisteröimispäivä
 • nimenkirjoitustapa
 • nimenkirjoittajat
 • sääntömuutoksen rekisteröimispäivä
 • purkautumispäivä.

Yhteisöä ei voi merkitä yhdistysrekisteriin, jos

 • toiminnan tarkoitus on pääasiassa taloudellinen
 • toiminta on elinkeinotoiminnan luonteista
 • toiminnan tavoitteena on voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

Yhdistyksen rekisteröiminen muokkaa

Yhdistys rekisteröidään tekemällä perusilmoitus yhdistysrekisteriin. Rekisteröintiä varten täytetään perusilmoituslomake sekä tehdään ja allekirjoitetaan perustamiskirja. Ilmoitukseen liitetään lisäksi säännöt ja kopio rekisteröintimaksusta.

Aatteellista yhdistystä ei ole välttämätöntä rekisteröidä. Rekisteröinnillä yhdistyksestä tulee oikeushenkilö, joka voi hankkia oikeuksia, tehdä sopimuksia ja sitoumuksia ja asioida asianosaisena viranomaisen kanssa. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastaavat henkilöt, jotka ovat siihen toimintaan osallistuneet.

Yhdistyksen sääntömuutos muokkaa

Yhdistyksen sääntömuutos tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. Rekisteriin on merkitty kulloinkin voimassa olevat yhdistyksen säännöt. Sääntömuutos rekisteröidään tekemällä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Ilmoitukseen liitetään lisäksi säännöt ja kopio rekisteröintimaksusta.

Yhdistysrekisterin tietopalvelu muokkaa

Yhdistysrekisterin tietopalvelu sisältää perustiedot kaikista suomalaisista yhdistyksistä: yhdistyksen Y-tunnus, nimi, kotipaikka, yhteystiedot, ensirekisteröinnin päivä ja viimeisen rekisteröinnin päivä ja ilmoitusten käsittelyvaihetiedot.

Lähteet muokkaa

 1. Ampumayhdistykset avi.fi. Aluehallintovirasto. Arkistoitu 8.1.2018. Viitattu 8.1.2018.
 2. Huotari, Päivi: Yhdistysten jäsenmaksuille saa vastinetta. Helsingin Sanomat, 25.2.2014.

Aiheesta muualla muokkaa