Suomen ulkoministeri

(Ohjattu sivulta Suomen ulkoasiainministeri)

Suomen ulkoministeri[1] on Suomen valtioneuvoston jäsen, joka on ulkoministeriön päällikkö. Aikaisemmin ulkoministeriön nimi oli ulkoasiainministeriö sekä sitä ennen ulkoasiaintoimituskunta.

Suomen ulkoministeri
Finlands utrikesminister
Tunnus
Tunnus
Pekka Haavisto 2017 04.jpg
Nykyinen
Nimittäjä Suomen tasavallan presidentti
Perustettu 27. toukokuuta 1918
Ensimmäinen Otto Stenroth
Kotisivut Kotisivut

Vuoden 1919 hallitusmuodon mukaan Suomen suhteista ulkovaltoihin määräsi presidentti eduskunnan hyväksynnällä, mikäli sopimukset kuuluivat lainsäädännön alaan tai muusta syystä edellyttivät eduskunnan suostumista. Tiedonannot ulkovalloille ja Suomen ulkomaanlähettiläille oli kuitenkin toimitettava toimialasta vastaavan ministerin kautta.

Tätä tehtävää hoiti ja hoitaa myös vuoden 2000 presidentin ulkopoliittista asemaan heikentäneen perustuslain mukaan pääasiassa ulkoasiainministeri ja hänen johtamansa ulkoasiainministeriö, missä voi olla tehtäväjaosta riippuen toinen yleensä ulkomaankauppaministeriksi kutsuttu ministeri.

Nykyinen ulkoministeri on Pekka Haavisto.

Vuoden 1919 hallitusmuodon 33 §Muokkaa

33 §

  • Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti, kuitenkin niin, että sopimukset ulkovaltojen kanssa ovat eduskunnan hyväksyttävät, mikäli ne sisältävät säännöksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan tai valtiosäännön mukaan muuten vaativat eduskunnan suostumusta. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Kaikki tiedonannot ulkovalloille tai Suomen lähettiläille ulkomailla ovat toimitettavat sen ministerin kautta, jonka toimialaan ulkoasiat kuuluvat.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731Muokkaa

93 §

Toimivalta kansainvälisissä asioissa

  • Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään.
  • Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.

Suomen ulkoasiaintoimituskunnan päällikkö, ulkoasiainministerit ja ulkoministeritMuokkaa

Ministeri[2]

(syntynyt–kuollut)

Puolue [2] Tehtävissä [2] Hallitus [2]
Ulkoasiaintoimituskunnan päällikkö
Otto Stenroth

(1861–1939)

Nuors. 27.5.1918 – 27.11.1918 Paasikivi I
Ulkoasiainministeri
Carl Enckell

(1876–1959)

amm. 27.11.1918 – 28.4.1919 Ingman I
K. Castrén
Rudolf Holsti

(1881–1945)

amm.
Ed.
28.4.1919 – 20.5.1922 K. Castrén
Vennola I
Erich
Vennola II
Carl Enckell

(1876–1959)

amm. 2.6.1922 – 14.11.1922 Cajander I
Juho Vennola

(1872–1938)

Ed. 14.11.1922 – 18.1.1924 Kallio I
Carl Enckell

(1876–1959)

amm. 18.1.1924 – 31.5.1924 Cajander II
Hjalmar Procopé

(1889–1954)

RKP 31.5.1924 – 31.3.1925 Ingman II
Gustaf Idman

(1885–1961)

amm. 31.3.1925 – 31.12.1925 Tulenheimo
E. N. Setälä

(1864–1935)

Kok. 31.12.1925 – 13.12.1926 Kallio II
Väinö Voionmaa

(1869–1947)

SDP 13.12.1926 – 17.12.1927 Tanner
Hjalmar Procopé

(1889–1954)

amm. 17.12.1927 – 21.3.1931 Sunila I
Mantere
Kallio III
Svinhufvud II
Aarno Yrjö-Koskinen

(1885–1951)

Kok. 21.3.1931 – 14.12.1932 Sunila II
Antti Hackzell

(1881–1946)

amm. 14.12.1932 – 7.10.1936 Kivimäki
Rudolf Holsti

(1881–1945)

Ed. 7.10.1936 – 16.11.1938 Kallio IV
Cajander III
Väinö Voionmaa

(1869–1947)

SDP 16.11.1938 – 1.12.1938 Cajander III
Eljas Erkko

(1895–1965)

Ed. 12.12.1938 – 1.12.1939 Cajander III
Väinö Tanner

(1881–1966)

SDP 1.12.1939 – 27.3.1940 Ryti I
Rolf Witting

(1879–1944)

RKP 27.3.1940 – 5.3.1943 Ryti II
Rangell
Henrik Ramsay

(1886–1951)

RKP 4.3.1943 – 8.8.1944 Linkomies
Carl Enckell

(1876–1959)

amm. 8.8.1944 – 17.3.1950 Hackzell
U. Castrén
Paasikivi II
Paasikivi III
Pekkala
Fagerholm I
Åke Gartz

(1888–1974)

amm. 17.3.1950 – 20.9.1951 Kekkonen I
Kekkonen II
Sakari Tuomioja

(1911–1964)

amm. 20.9.1951 – 26.11.1952 Kekkonen III
Urho Kekkonen

(1900–1986)

ML 26.11.1952 – 9.7.1953 Kekkonen III
Ralf Törngren

(1899–1961)

RKP 9.7.1953 – 5.5.1954 Kekkonen IV
Tuomioja
Urho Kekkonen

(1900–1986)

ML 5.5.1954 – 20.10.1954 Törngren
Johannes Virolainen

(1914–2000)

ML 20.10.1954 – 3.3.1956 Kekkonen V
Ralf Törngren

(1899–1961)

RKP 3.3.1956 – 27.5.1957 Fagerholm II
Johannes Virolainen

(1914–2000)

ML 27.5.1957 – 29.11.1957 Sukselainen I
Paavo Hynninen

(1883–1960)

amm. 29.11.1957 – 29.8.1958 von Fieandt
Kuuskoski
Johannes Virolainen

(1914–2000)

ML 29.8.1958 – 4.12.1958 Fagerholm III
K.-A. Fagerholm

(1901–1984)

SDP 4.12.1958 – 13.1.1959 Fagerholm III
Ralf Törngren

(1899–1961)

RKP 13.1.1959 – 16.5.1961 Sukselainen II
V. J. Sukselainen

(1906–1995)

ML 16.5.1961 – 19.6.1961 Sukselainen II
Ahti Karjalainen

(1923–1990)

ML 19.6.1961 – 13.4.1962 Sukselainen II
Miettunen I
Veli Merikoski

(1905–1982)

KP 13.4.1962 – 18.12.1963 Karjalainen I
Jaakko Hallama

(1917–1996)

amm. 18.12.1963 – 12.9.1964 Lehto
Ahti Karjalainen

(1923–1990)

Kesk. 12.9.1964 – 14.5.1970 Virolainen
Paasio I
Koivisto I
Väinö Leskinen

(1917–1972)

amm. 14.5.1970 – 29.10.1971 Aura I
Karjalainen II
Olavi J. Mattila

(1918–2013)

amm. 29.10.1971 – 23.2.1972 Aura II
Kalevi Sorsa

(1930–2004)

SDP 23.2.1972 – 4.9.1972 Paasio II
Ahti Karjalainen

(1923–1990)

Kesk. 4.9.1972 – 13.6.1975 Sorsa I
Olavi J. Mattila

(1918–2013)

amm. 13.6.1975 – 30.11.1975 Liinamaa
Kalevi Sorsa

(1930–2004)

SDP 30.11.1975 – 29.9.1976 Miettunen II
Keijo Korhonen

(s. 1934)

Kesk. 29.9.1976 – 15.5.1977 Miettunen III
Paavo Väyrynen

(s. 1946)

Kesk. 15.5.1977 – 19.2.1982 Sorsa II
Koivisto II
Pär Stenbäck

(s. 1941)

RKP 19.2.1982 – 6.5.1983 Sorsa III
Paavo Väyrynen

(s. 1946)

Kesk. 6.5.1983 – 30.4.1987 Sorsa IV
Kalevi Sorsa

(1930–2004)

SDP 30.4.1987 – 31.1.1989 Holkeri
Pertti Paasio

(1939–2020)

SDP 31.1.1989 – 26.4.1991 Holkeri
Paavo Väyrynen

(s. 1946)

Kesk. 26.4.1991 – 5.5.1993 Aho
Heikki Haavisto

(s. 1935)

Kesk. 5.5.1993 – 3.2.1995 Aho
Paavo Rantanen

(s. 1934)

amm. 3.2.1995 – 13.4.1995 Aho
Tarja Halonen

(s. 1943)

SDP 13.4.1995 – 25.2.2000 Lipponen I
Lipponen II
Erkki Tuomioja

(s. 1946)

SDP 25.2.2000 – 19.4.2007 Lipponen II
Jäätteenmäki
Vanhanen I
Ilkka Kanerva

(s. 1948)

Kok. 19.4.2007 – 4.4.2008 Vanhanen II
Alexander Stubb

(s. 1968)

Kok. 4.4.2008 – 23.6.2011 Vanhanen II
Kiviniemi
Erkki Tuomioja

(s. 1946)

SDP 23.6.2011 – 29.5.2015 Katainen
Stubb
Ulkoministeri
Timo Soini

(s. 1962)

PS
Sin.
29.5.2015 – 6.6.2019 Sipilä
Pekka Haavisto

(s. 1958)

Vihr. 6.6.2019 – Rinne
Marin

LähteetMuokkaa