Suomen YK-liitto

organisaatio

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu yhdistys, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita sekä pyrkii edistämään rauhaa ja ihmisoikeuksia maailmassa[1][2].

YK-liiton toiminnassa on mukana yli 60 muuta suomalaista kansalaisjärjestöä, esimerkiksi paikallisjärjestöjä. YK-liitto ei ole virallisesti osa Yhdistyneitä kansakuntia.

Historia muokkaa

Suomen YK-liitto perustettiin 29. marraskuuta 1954[1], noin vuosi ennen Suomen hyväksymistä YK:n jäseneksi vuonna 1955. Liitto keskittyi toimintansa alkuvuosina tiedottamaan YK:n periaatteista ja päätöksistä.

Perustamisestaan lähtien YK-liiton toiminnassa on ollut mukana lukuisia jäsen- ja paikallisyhdistyksiä. YK-liiton perustana toimi 15 järjestöä, muun muassa Suomen Punainen Risti, Suomen Työnantajain Keskusliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto. Poliittisten organisaatioiden liittyminen liiton jäseniksi sallittiin vuonna 1967. Nykyään Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana yli 60 suomalaista järjestöä.

Vuonna 1974 YK-liiton hyväksymän muistion myötä järjestö on ottanut osaa yhteiskunnassa käytäviin keskusteluihin. Muistiossa YK-liitto totesi toimintansa olevan poliittista, mutta samalla poliittisesti sitoutumatonta. Tästä lähtien järjestö on ollut aktiivisesti mukana muun muassa aseistariisunnan, ympäristö- ja kehityspolitiikan sekä sosiaalisen kehityksen edistämisessä.

Organisaatio muokkaa

Suomen YK-liitto toimii jaetussa toimistotilassa Helsingin Siltasaaressa, Globaalikeskukseksi kutsutussa järjestöjen työtilassa. Vakituisen henkilökunnan lisäksi liitossa työskentelee vaihtuvia harjoittelijoita sekä siviilipalvelusmiehiä.

Liiton toiminnasta päättää vuosittaisessa syyskokouksessa valittava kaksivuotinen hallitus. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdesta varapuheenjohtajasta sekä kuudesta kymmeneen muusta jäsenestä ja heidän varajäsenistään.

Puheenjohtajat ja pääsihteerit muokkaa

Puheenjohtajat:


Pääsihteerit / toiminnanjohtajat:

Toiminta muokkaa

Suomen YK-liiton toiminta jakautuu tiedotukseen, koulutukseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. Tiedotuksen osalta liitto jatkaa alkuperäistä toimenkuvaansa, eli Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta tiedottamista YK-liiton kotisivujen sekä liiton tuottaman materiaalin avulla. Liitto esimerkiksi uutisoi ajankohtaista Yhdistyneiden kansakuntien työhön liittyvistä asioista, sekä tuottaa opaskirjoja YK:n toiminnasta.

YK-liitto tekee myös paljon yhteistyötä suomalaisten koulujen kanssa. Liiton tavoitteena on kouluttaa opettajia ja oppilaita YK:n toiminnan tärkeydestä ja yksityiskohdista. Erityisesti kouluja varten tuotetun aineiston lisäksi YK-liitto järjestää oppilaille esimerkiksi Malli-YK -kokouksia, joissa oppilaat saavat simuloida eri YK:n päättävien elinten istuntoja.

Vuonna 1974 hyväksytyn muistion mukaisesti Suomen YK-liitto yrittää myös vaikuttaa etenkin valtion YK-politiikkaan. Liitto järjestää seminaareja joissa poliittiset vaikuttajat pääsevät jakamaan näkemyksiään, esimerkiksi ympäristö-asioista. Tämän lisäksi YK-liitto laatii kannanottoja ja lausuntoja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Suomen YK-liiton vuosille 2010–2015 laaditussa strategiassa järjestön toiminta-ajatus ja –muodot määritellään seuraavalla tavalla:

"Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja periaatteita sekä tukea järjestön toimintaa ja siten edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja kansojen rauhanomaista yhteistoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto kouluttaa, tiedottaa, julkaisee, vaikuttaa ja ottaa kantaa. Liitto tukee samaa tarkoitusta toteuttavien paikallisten rekisteröityjen YK-yhdistysten toimintaa. Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää arpajaisia, keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta."

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b Historia Suomen YK-liitto. Viitattu 17.9.2023.
  2. Tietoa meistä Suomen YK-liitto. Viitattu 17.9.2023.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Leisma, Inka (toim.): Yhdistyneet kansakunnat - järjestelmä ja toiminta yksissä kansissa. Suomen YK-liitto, 2009. ISBN 987-952-9694-73-0.
  • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.

Aiheesta muualla muokkaa