Suomen Tiedeakatemiat

Suomen Tiedeakatemiat (engl. Council of Finnish Academies, CoFA) on Suomen tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto, joka edustaa neljää suomalaista tiedeakatemiaa kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.

Tehtävä ja toiminta

muokkaa

Suomalainen Tiedeakatemia, Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland muodostivat 1.1.2018 Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston, jolle siirtyivät aiemmin Tiedeakatemiain neuvottelukunnalle (TANK) kuuluneet tehtävät. Yhteistyöneuvoston tehtävänä on edistää Suomessa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta kaikilla tieteenaloilla.

Suomen Tiedeakatemiain toiminta koostuu yhtäältä kansainvälisten yhteyksien hoidosta ja toisaalta kotimaisesta koordinaatiosta keskeisten yhteistyötahojen, erityisesti tiedeakatemioiden, välillä. Suomen Tiedeakatemiat osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen toimintaan, tieteelliseen tutkimukseen perustuvien asiantuntijaraporttien ja lausuntojen laatimiseen sekä tieteen tunnetuksi tekemiseen yhteiskunnassa. Suomen Tiedeakatemiat edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä. Yhteistyöneuvosto myös tukee opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen turvin suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainvälisten organisaatioiden päättävien elinten ja asiantuntijaelinten toimintaan sekä keskeisiin asiantuntijatehtäviin. Suomen Tiedeakatemiat vastaa myös laajasti eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteiden toiminnan koordinoinnista sekä päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoiden toimintaan osoittaman valtionavun edelleen jakamisesta. Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää alan kansallisen tason toimijat kansainvälisiin tieteenalakohtaisiin järjestöihin ja tutkimusohjelmiin.

Suomen Tiedeakatemiain keskeisiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa International Council for Science (ICSU), All European Academies (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC), InterAcademy Panel (IAP), International Human Rights Network (IHR) ja International Union of Academies (UAI).

Aiheesta muualla

muokkaa