Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä etuja erityisesti koulutuspoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen. Liittoon kuuluu varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi, ammatillisten opintojen opettajaksi ja musiikkipedagogiksi sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi opiskelevia.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Perustettu 1959
Kotipaikka Helsinki
Jäsenmäärä 46 jäsenyhdistyksen kautta ja henkilöjäseninä yhteensä 6 878 jäsenmaksun maksanutta[1]
Aiheesta muualla
www.sool.fi

Liiton tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa opetus- ja kasvatusalan tulevaisuuteen toimimalla yhteistyössä päättäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Jäsenyhdistykset eli opettajaopiskelijoiden ainejärjestöt ja opiskelijayhdistykset vastaavat SOOLin paikallisesta toiminnasta opettajankoulutuspaikkakunnilla. Liiton linjaukset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista on koottu Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan.

SOOL on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n opiskelijajärjestö ja tekee läheistä yhteistyötä sen kanssa. SOOLin jäsenet eivät ole ammattijärjestön jäseniä mutta omien jäsenetujen lisäksi SOOLin jäsenmaksun maksaneet saavat OAJ:n jäsenedut lukuun ottamatta työttömyysturvaa ja äänioikeutta OAJ:n valtuustovaaleissa. SOOLin opiskelijaedustajilla on äänioikeus OAJ:n hallituksen alaisissa toimikunnissa sekä vuodesta 2023 alkaen myös OAJ:n valtuuston ja hallituksen kokouksissa.[2]

SOOL tarjoaa jäsenistölleen henkilökohtaisia jäsenetuja ja pitää heidät ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisista ilmiöistä muun muassa järjestämällä webinaareja opettajankoulutuksessa usein vähäiselle huomiolle jäävistä teemoista. Jäsenyhdistysten toimijoita koulutetaan säännöllisesti yhdistystoimintaan ja paikalliseen edunvalvontaan liittyen.

SOOLin jäsenlehti Opeopiskelija ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti seuraa opetusalan kehitystä ja ajankohtaisia ilmiöitä opiskelijan näkökulmasta ja sen sisältöalueeseen kuuluvat kasvatustieteellinen tutkimus, kiinnostavat tapahtumat ja ihmiset sekä opiskelijajärjestötoiminta. Vuoteen 2019 asti liiton jäsenlehti ilmestyi nimellä Soolibooli.

Organisaatio muokkaa

SOOLin ylin päättävä elin on liittokokous, joka valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kahdeksanjäsenisen hallituksen toimikaudelle 1.5.–30.4. Liittokokous päättää myös muun muassa liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta. Liittokokouksessa ovat edustettuina SOOLin jäsenyhdistykset, joiden äänimäärä määräytyy niiden jäsenmäärän mukaan. Sääntömääräinen liittokokous pidetään maalis-, huhtikuun aikana. SOOLin toimistolla Helsingin Itä-Pasilassa työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi kaksi palkattua työntekijää.[1]

Historia muokkaa

SOOLin toiminta alkoi vuonna 1959 nimellä Suomen opettajanvalmistuslaitosten oppilas- ja ylioppilaskuntien liitto (SOOL), joka perustettiin ylläpitämään opettajia valmistavien laitosten opiskelijoiden välisiä yhteyksiä. Järjestäytymiskokous pidettiin Jyväskylässä 26. syyskuuta 1959.[3]

Vuonna 1972 nimeksi tulee Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. Uusissa säännöissä toiminnan tavoitteeksi asetetaan opettajaksi opiskelevien edunvalvonta.[4]

Opettajankoulutuksessa ja opettajajärjestöissä tapahtuneiden muutosten myötä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on organisoitunut uudelleen kahteen otteeseen. Aineenopettajaksi opiskelevat tulivat mukaan toimintaan vuonna 1981, kun SOOL ja Suomen Auskultantit ry yhdistyivät.[4] Nykyisessä muodossaan SOOL on toiminut vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) yhdistyi SOOLiin.

Talous muokkaa

Rahoitus muokkaa

Rahoituksen lähde 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisojärjestöille[5] - 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 €

Lähteet muokkaa

  1. a b SOOL, Toimintakertomus vuodelta 2020.
  2. Opiskelijoille äänivaltainen edustus OAJ:n valtuustoon www.sool.fi. Viitattu 11.2.2024.
  3. Sallinen, E: Opekas - satavuotishistoriikki 1896-1996. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 1999.
  4. a b Saarenmaa, A-M: Kahden tulen välissä - Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton toiminnan muotoutumisen vuodet 1971-1981. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2003.
  5. Avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan 23.5.2018. Opetus- ja kulttuuriminiseriö. Arkistoitu 24.5.2018. Viitattu 23.5.2018.

Aiheesta muualla muokkaa