Suomalainen nainen ja mies

Suomalainen nainen ja mies – Asema ja muuttuvat roolit on Elina Haavio-Mannilan vuonna 1968 julkaisema sosiologinen tutkimus naisten ja miesten yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa. Se oli aikanaan Suomen ensimmäinen järjestelmällinen tutkimus tästä aiheesta ja on edelleen Haavio-Mannilan arvostetuin teos. Kirjan on kustantanut WSOY.[1]

Suomalaisen naisen ja miehen lähtökohtana on saksalaisen Johan Galtungin teoria sosiaalisista arvojärjestelmistä. Teoksessa käydään läpi suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueita ja instituutioita sukupuolinäkökulmasta. Haavio-Mannila osoittaa erilaisia epätasapainoisuuksia ja ristiriitaisuuksia sukupuolten asemassa.[1] Tarkastelun kohteina ovat muun muassa sukupuolten oikeudellinen, taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen asema, naisten ja miesten osuus järjestötoiminnassa sekä sukupuoliroolien ja niitä koskevien asenteiden muuttuminen. Teosta on kutsuttu suomalaisen naistutkimuksen pioneerityöksi.[2] Kun Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Haavio-Mannilan kunniajäsenekseen vuonna 2012, pääperusteena mainittiin Suomalainen nainen ja mies.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c Joel Kuortti & Jukka-Pekka Pietiäinen: 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa – Abckiriasta Mustaan orkideaan, s. 99–100. Paasilinna, Helsinki 2014.
  2. Matti Alestalo: Haavio-Mannila, Elina (1933 - ) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (maksullinen). 8.6.2004 (päivitetty 2.8.2013). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.