Sulkeuma (metallurgia)

Sulkeuma on metallisulaan sen käsittelyssä syntyvä tai jäävä partikkeli, joka sisältää metallisen komponentin lisäksi jotain kevyttä alkuainetta, kuten happi, rikki, typpi, boori, fosfori jne. Yleisiä ovat esimerkiksi oksidi-, sulfidi- tai nitridisulkaumat teräksessä.

Sulkeumat ovat metallituotteessa usein haitallisia ja siksi niitä sanotaankin epäpuhtauksiksi. Ne voivat aiheuttaa sitkeyden alenemista, pinnanlaadun heikkenemistä tai terän kulumista lastuavassa työstössä. Sulkeumia voidaan käyttää myös hyödyksi esimerkiksi lastuamisessa, jossa runsaalla määrällä sulfidisulkeumia saadaan lastunmuodostusta parannettua ja voitelua lisättyä.

Sulkeumien koostumusta analysoimalla saadaan tietoa metallin valmistuksesta, sillä sulkeumien koostumus heijastaa sulan käsittelyä. Esimerkiksi titaanimikroseostus näkyy sulkeumien kohonneina titaanipitoisuuksina.