Stuart Hall

Stuart McPhail Hall (3. helmikuuta 1932 Kingston10. helmikuuta 2014 Lontoo) oli jamaikalaissyntyinen sosiologi ja kulttuurintutkija.[1] Hän tutki monikulttuurisuuden, identiteetin, sukupuolen murrosta ja rasismin rakenteita.[1][2] Hall tunnettiin pääministeri Margaret Thatcherin talouspolitiikan ja uuskonservatiivisen ideologian tiukkana arvostelijana. Hän myös piti julkisuudessa aktiivisesti esillä Britannian värillisen väestönosan ja monikulttuurisuuden marginalisoitua asemaa.[1]

Stuart Hall

Hall oli New Left -liikkeen keskeinen vaikuttaja. Hallia on kritisoitu hänen teorioidensa monitulkintaisuudesta sekä käsitteiden määrittelyn epämääräisyydestä. Häntä on myös jonkin verran kritisoitu siitä, että hän käytti elämäntarinaansa osana teorianmuodostustaan. Hallin kiinnostus maahanmuuttokokemusten tarkastelemiseen kumpusi nimenomaan hänen omasta taustastaan.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b c Petäjä, Jukka: Stuart Hall Helsingin Sanomat. 16.2.2014. Viitattu 16.3.2016.
  2. a b Pitkänen, Silja: Stuart Hall – teoreetikko kahden saaren välissä. J@RGONIA - ELEKTRONINEN JULKAISU, 30/2017. Helan tutkijat ry..