Sovellusohjelma

tietokoneohjelma jonkin tietyn tehtävän helpottamiseen tai ongelman ratkaisemiseen
OpenOffice.org Writer on esimerkki sovellusohjelmasta.

Sovellusohjelma on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu jonkin tietyn tehtävän helpottamiseen tai ongelman ratkaisemiseen. Sen vastakohtina voidaan esittää esimerkiksi käyttöjärjestelmä ja niin sanotut välitason ohjelmat eli middleware, joiden tehtävänä on mahdollistaa tietokoneen tai tietokoneverkon käyttö yleisellä tasolla, mutta ei suoraan helpottaa loppukäyttäjän työtä.

Sovellusohjelmia ovat käytännössä kaikki ne ohjelmat, joita loppukäyttäjä käyttää.

  • Sovellusohjelma voi olla valmiina verkosta ladattava tai ostettava tuote, joka ratkaisee jonkin käyttäjän ongelman. Esimerkki tällaisesta on vaikkapa tekstinkäsittelyohjelma.
  • Sovellusohjelma voi olla myös tilaustuote, jolloin se on tehty juuri asiakkaan tilaamaan tarkoitukseen. Tällaiset ohjelmat ovat huomattavan kalliita verrattuna valmiina ladattaviin ohjelmiin. Esimerkki tilatusta ohjelmasta voisi olla vaikkapa tuotannonohjausohjelmisto.
  • Kolmas sovellusohjelmistojen ryhmä on laitteiden (esimerkiksi kamera, pesukone) mukana tulevat niiden käyttöä ohjaavat niin sanotut sulautetut ohjelmat (katso sulautettu järjestelmä). Näitä ohjelmia loppukäyttäjä ei yleensä koe edes ostavansa, koska hän ostaa laitteen kokonaisuutena, eikä välttämättä ole kiinnostunut siitä, onko laitteen toiminnot tehty tietokoneella vai jollain muulla tavalla.