Sopimuspalokunta on palokuntayhdistys (VPK), palokuntayhteisö jossa jäsenillä on työsopimus pelastuslaitoksen kanssa (HSPK) ja tehdaspalokunta tai sotilaspalokunta, joka on tehnyt alueellisen pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimuksen. Palokuntasopimuksessa palokunta sitoutuu tarjoamaan erikseen sovittuja henkilöstö- ja kalustoresursseja käytettäväksi pelastustoimen tehtäviin määrättyä korvausta vastaan. Sopimuksessa määritellään yleensä myös toimintavalmiusajat ja toiminnasta saatava korvaus.

Pitäjänmäen VPK:n asema Helsingissä.

Sopimuspalokutatoiminnan valtakunnallisena edistäjänä toimii Suomen Sopimuspalokuntien Liitto.

Katso myös muokkaa