Siipikonfiguraatio

lentokoneen siipien muoto ja asettelu

Siipikonfiguraatio tarkoittaa lentokoneen siipien muotoa ja asettelua.

Kuvassa etualalla järvestä nostetun Brewster-lentokoneen siipi. Siiven yläpinnan muoto näkyy runkoa vasten.

2000-luvulla lentokoneen siiven käsite on voinut näennäisesti hämärtyä, koska siipi ja runko voivat yhdentyä, esimerkiksi lentävä siipi tai lifting body -tyyppisissä lentokoneissa, mutta edelleen on olemassa suurimman osan ilma-aluksen nostovoimasta aerodynaamisesti tuottava rakenne. Siipi tuottaa nostovoiman kulkiessaan ilman lävitse pääasiassa aikaansaamalla alipaineen siiven yläpinnan etuosaan ja taittamalla ilmavirtaa (alastaite). Siksi siivellä on virtaviivainen muoto, siiven poikkileikkaus, siipiprofiili, määrää siiven aerodynaamiset ominaisuudet: nostovoiman, vastuksen ja sakkauksen eli virtauksen irtoamisen. Siiven tasomuoto vaikuttaa tähän nostovoiman riippuessa siipipinta-alasta. Siipi ja sen nostovoima tuottavat suuren osan lentokoneen vastuksesta. Siiven nostovoima on 1–2 kertalukua suurempi kuin vastus.

Siipiprofiili muokkaa

Pääartikkeli: Siipiprofiili
 
Siipiprofiilin osat. Termit: angle of attact=kohtauskulma eli vapaan virtauksen (relative wind) ja siipiprofiilin jänteen välinen kulma; chord=siipiprofiilin jänne; leading egde=etureuna; trailing edge=jättöreuna; upper camber=siiven yläpinnan kaarevuus; lower camber=siiven alapinnan kaarevuus. Kaarevuuksien summa on siipiprofiilin paksuus.
 
Wingletin siipiprofiili, PSU 90-125WL

Siipiprofiilille olennaisia parametreja

 • pyöreä etureuna, jonka alueelle syntyy patopiste, jossa virtaus pysähtyy
 • yleensä terävä jättöreuna
 • jänteen pituus
 • profiilin paksuus ja etenkin profiilin paksuimman kohdan sijainti profiilin etureunasta taaksepäin mitaten vaikuttavat profiilin nostovoimaan, vastukseen, nokka-alas-momenttiin ja sakkaukseen eli virtauksen irtoamiseen suurilla kohtauskulmilla. Paksuusjakauma määrittelee profiilin ominaisuudet, esim. sen onko profiili perinteinen vai 1950-luvulla kehitetty laminaariprofiili. Eri profiilimuodot tunnetaan niiden kehittäjien mukaan muun muassa NACA-, Göttentigen ja Tsagi-profiileina.
 • yleensä profiilin ja siiven yläpinta on kaarevampi kuin alapinta. Myös symmetrinen profiili käy muun muassa ohjainpintoihin – kuten sivuperäsin ja korkeusperäsin – ja taitolentokoneen siipiin.[1] Siipiprofiilin suurempi kaarevuus kasvattaa siiven momenttia mutta myös maksiminostovoimaa.
 • siiven pinnan tulee olla sileä, mutta virtauksen irtoamisen estämiseksi etureunan alavirrassa voidaan pintaan tehdä tahallisesti karheutta, joka muuttaa laminaarin virtauksen turbulentiksi. Laminaariprofiileissa on erityisen tärkeätä pitää siiven etureuna puhtaana, koska laminaari rajakerros ei kestä likaa jne. siiven pinnalla.

Siipiprofiilin tuottama nostovoima on verrannollinen virtauksen kohtauskulmaan siiven jänteen suhteen siihen asti, kun virtaus irtoaa sakkauskohtauskulmalla (tyypillisesti 15 astetta).

 
Siiven rakennetta

Siipien lukumäärä ja sijainti suhteessa runkoon muokkaa

Siipien lukumäärä (siipi on tässä vasemman ja oikean siiven ja ns. välisiiven muodostama kokonaisuus)

 • ”Ei siipiä”
  • Nostava runko – runko tuottaa nostovoiman, esimerkiksi X-24B ”Lentävä kivi” -sukkulan kehitystyössä 1960-luvulla.
  • Moottoriteholla lentäminen – esimerkiksi Harrier nousussaan, mutta tätä menetelmään käyttävää varsinaista siivetöntä ilma-alusta ei ole ollut kuin McDonnell-Douglasin Delta Clipper-sukkulaskenaarion koealus 1990-luvun alussa, joka sekin pystyi vain leijuntaan, ei esim. matkalentoon.
 • Yksi siipi (engl. monoplane) – yleisin tapaus 1930-luvun jälkeen. Siipi voi olla rungon suhteen
  • alasiipi (engl. low wing) – rungon pohja ja siiven pohja samalla tasolla
  • keskisiipi (engl. mid wing) – siipi kiinnittyy korkeussuunnassa rungon puoliväliin
  • yläsiipi (engl. high wing) – siipi on rungon yläosassa
   • olkasiipi (engl. shoulder wing) – siipi kiinnitetty rungon yläosaan
  • Päivänvarjosiipi (engl. parasol wing) – siipi on rungon yläpuolella tukien varassa
 
Alasiipi
 
Keskisiipi
 
Yläsiipi
 
Päivänvarjosiipi

Siipiä on nykyisin päällekkäin vain yksi, mutta 1900-luvun alussa useitakin:

 • kaksitaso – kaksi suunnilleen samankokoista siipeä päällekkäin – väistyi 1930-luvulla, kun lentokoneen rakenteet muuttuivat metallisiksi ja pyrittiin pienempään vastukseen
  • ”Sesquiplane” – alempi päällekkäisistä siivistä on paljon pienempi
 • kolmitaso – kolme siipeä päällekkäin, ensimmäisessä maailmansodassa tällaiset koneet olivat osan aikaa sodasta liikehtimiskykyisempiä kuin 1- tai 2-tasoiset.
 • nelitaso – neljä päällekkäistä siipeä
 • monitaso – kokeilijat 1900-luvun alussa rakensivat tällaisia huonolla menestyksellä. 9-tasoinen Caproni Ca.60 lensi vain lyhyen matkaa ennen tuhoutumistaan.
 
Kaksitaso
 
1,5-taso
 
Kolmitaso
 
Monitaso

Tandem-siiveksi kutsutaan tilannetta, jossa lentokoneessa on kaksi peräkkäistä likimain samankokoista siipeä. Kaksitasoisissa koneissa ylempi siipi on usein hieman edempänä kuin alempi siipi. Tämä luo stabiilisuutta. Päinvastainen konfiguraatio on esimerkiksi Beechcraft Staggerwing -koneessa.

 
Siivet päällekkäin
 
Yläsiipi edempänä
 
Yläsiipi taaempana

Siipi tuetaan nykyisin siiven sisällä olevilla rakenteilla pieniä hitaita yleisilmailukoneita jne. lukuun ottamatta. Aikojen kuluessa siiven tuennassa on käytetty monenlaisia ratkaisuja:

 • itsekantava siipi (engl. cantilever wing)
 • tuettu (engl. braced) ulkoisten tukien avulla runkoon ja mahdolliseen toiseen jne. siipeen. Käytössä tukina on palkkeja, tankoja (engl. struts, esimerkiksi Cessna 150) ja vaijereita. Tuet vähentävät siiven rakennepainoa mutta lisäävät siiven vastusta.
 
 
Itsekantava siipi
 
 
Tuettu siipi
 
 
Vaijerijäykistys
 
Single-bay biplane
 
Two-bay biplane


 • Suljettu siipi – siivet yhdistetty päistään rakenteen jäykistämiseksi
 
Box wing
 
Annular box wing
 
tasomainen rengasmainen siipi
 
sylinterimäinen siipi

Siipi voi olla

 • jäykkä
 • joustava – esimerkiksi painopisteohjatut ultrat

Siiven tasomuoto vaikuttaa vastukseen ja sakkausominaisuuksiin. Muuttuvan geometrian siipi on eräs ratkaisu hidaslennon ja nopean lennon vaatimuksiin siivelle.

Siiven sivusuhde muokkaa

Sivusuhde on siiven kärkivälin ja keskimääräisen siiven profiilin jänteen välinen suhde: [2]

 • pieni – lyhyt siipi on rakenteellisesti luja ja koneen vastus suurille lentonopeuksilla pieni, mutta hidaslento on vaikeaa, esim. Lockheed F-104 Starfighter;
 • keskisuuri – aliääninopeuksellinen lentokone, esimerkiksi Lockheed P-80 Shooting Star;
 • korkea – esimerkiksi purjelentokoneet ja matkustajalentokoneet.
 
Pieni siipisuhde
 
Keskisuuri siipisuhde
 
Korkea siipisuhde

Siiven nuolikulma muokkaa

Pääartikkeli: Nuolisiipi

Siiven nuolikulma vähentää vastusta suurilla nopeuksilla. Sillä on vaikutusta stabiliteettiin ja painopisteen ja aerodynaamisen keskiön väliseen asemaan:

 • suora siipi – luja rakenteellisesti, helppo valmistaa, sopii alisooniseen lentonopeusalueeseen;
 • viistetty (engl. swept back) – siirtää tiivistysaaltojen syntyä;
 • viistetty eteenpäin – sama vaikutus kuin taaksepäin viistämisellä, mutta rakenteellisesti paljon vaikeampi ratkaisu, esimerkiksi HFB-320 Hansa Jet.

Muuttuva geometria:

 
Suora siipi
 
Nuolikulmainen siipi
 
Negatiivinen nuolikulma
 
Muuttuva nuolikulma
(swing-wing)
 
”Oblique wing”

Nuolikulma voi pysyä vakiona tai muuttua tyvestä siiven kärkeen

 
Crescent
 
Cranked arrow
 
M-wing
 
W-wing

Siiven muoto muokkaa

 • Tasaleveä siipi, esimerkiksi Short Skyvan.[5] Rakenteellisesti tasaleveä siipi on helpoin valmistaa, mutta sen rakenteen paino on suuri. Tasaleveän siiven etu on myös, että se on tyvisakkaaja.
 • elliptinen siipi, esimerkiksi Supermarine Spitfire, tuottaa kohtauskulman kasvaessa ja virtauksen lopulta irrotessa sakkauksen, jossa kone ei kaadu, sakkaus alkaa leveästä tyvestä.
 • kärkeä kohti lineaarisesti leveydeltään muuttuva siipi
 • linnun siiven kaltainen siiven muoto oli 1900-luvun alussa kokeiltu versio, esimerkiksi Etrich Taube.
 • ympyrämäinen – esimerkiksi Vought XF5U
  • lentävä lautanen, esimerkiksi kanadalainen Avrocar
  • rengasmainen – kokeiltu 1900-luvun alussa.[6].
 
Suora siipi
 
Elliptinen siipi
 
Kapeneva siipi
 
Levenevä siipi
 
Levenevä ja kapeneva siipi
 
Trapetsinen siipi
 
Ympyrämäinen siipi
 
Pyrstötön delta
 
Pyrstöllinen delta
 
Katkaistu delta
 
Tupla-delta
 
Ogival delta

Pyrstö muokkaa

Pyrstö

 • perinteinen – erillinen korkeusvakautin”siipi” pyrstön perässä;
 • canard – korkeusvakautin ja peräsin rungon etuosassa, yleinen 5. sukupolven hävittäjissä, esimerkiksi Saab Viggen;
 • tandem – kaksi pääsiipeä, esimerkiksi Rutan Quickie;
 • pyrstötön.
 
Perinteinen
 
Canard
 
Tandem
 
Kolmisiipinen
tandem
 
Pyrstötön

Siiven V-kulma muokkaa

V-kulma (siiven kärjen ja tyven välinen korkeusero) vaikuttaa lentokoneen stabiiliuuteen

 
Positiivinen V-kulma
 
Negatiivinen V-kulma

Niksatut siivet muokkaa

Niksatuissa siivissä V-kulma muuttuu matkalla tyvestä kärkeen

 
Lokin siipi
 
Käänteinen lokin siipi
 
Cranked wing
 
Channel wing

Lentävä siipi, nostovoimaa tuottava runko muokkaa

Siipi ja runko voivat hoitaa toistensa tehtäviä tai olla erillisiä

 
 
Lentävä siipi
 
 
Blended body
 
 
Lifting body

Siiven muuttuva geometria muokkaa

Muuttuvageometrisella siivellä tarkoitetaan lennon aikana muuttuvaa siipikonfiguraatiota. Lentokoneen varastointiin käytettävällä taittuvalla siivellä ei tarkoiteta samaa asiaa.

 
Muuttuva nuolikulma
(swing-wing)
 
Kääntyvä siipi
 
 
Teleskooppinen siipi
 
 
Jatkettava siipi
 
Taittuva siipi, ei tässä tarkoita esimerkiksi tukialusten varastointia varten saranoituja siipiä
 

Siiven asetuskulma muokkaa

Siiven asetuskulma on siiven tyviprofiilin jänteen ja koneen pituusakselin välinen kulma. Sillä aikaansaadaan nostovoimaa, kun lentokone lentää vaakalentoa ja lentokoneen runko on tällöin vaakasuorassa sisällä olevien matkustajien jne. kannalta. Asetuskulma voi olla:

 • Kiinteä tehtaalla asennuksessa määritetty. Tämä on yleisin tapaus.
 • Muuttuvaa asetuskulmaa on lähinnä käytetty tukialuksilta operoiville hävittäjille. Esimerkiksi Vought F-8 Crusader käänsi siipeä suuremmalle asetuskulmalle (kohtauskulmalle) lentoonlähdössä.
 • Siipiprofiilin vaihtuva kaarevuus (variable camber) aikaansaadaan nostovoimaa lisäävillä etu- ja jättöreunalaitteilla.
 
Vaihtuva asetuskulma
Vaihtuva kaarevuus

Siiven lisälaitteet ja -osat muokkaa

 
Airbus A319 laskussa.

Hidaslennossa siiven nostovoimaa lisätään jättöreunaan liittyvillä laipoilla. Sekä hidaslennossa että liikehdinnässä etureunaan asennetut solakot lisäävät nostovoimaa ja siirtävät sakkausta korkeammalle kohtauskulmalle. Erittäin voimakkaassa liikehdinnässä pyörteittimet siiven etureunassa estävät virtauksen irtoamista. Siiven ylä- ja alapinnan paine-ero pyrkii tasoittumaan siten, että virtausta tapahtuu siiven tyvestä kärkeen muodostaen kärkipyörteen. Rajakerrosaidat siiven pinnalla vähentävät tätä virtausta ja sen aikaansaamaa häviötä. Winglet toimii samalla periaatteella siiven kärjessä.[7]

 
Laipat

Muut osat

 • ”Chine” – siiven tyven ja rungon sovite, esimerkiksi Lockheed SR-71 Blackbird.
 • ”Viiksi” – kiinteä canard, esimerkiksi Tupolev Tu-144.
 • siipiaita (wing fence) – vähentää virtausta tyvestä kärkeen
 • pyörteitin (turbulaattori), siiven epäjatkuvuuskohta
 • fairing, muotokappaleet vastuksen vähentämiseksi

Lähteet muokkaa

 1. E. V. Laitone, Wind tunnel tests of wings at Reynolds numbers below 70 000, Experiments in Fluids 23, 405 (1997).
 2. Kermode, A.C., Mechanics of Flight, Chapter 3 (s. 103, eighth edition)
 3. Flight Global reference to a study on the M-wing.
 4. a b A study into both "M" wing and "W" wing planforms (Arkistoitu – Internet Archive)
 5. 3-view of the Short Skyvan (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1962/1962%20-%202565.html letter from Hall-Warren, N.; Flight International, 1962, p 716.
 7. This Is How Winglets Work www.boldmethod.com. Viitattu 2.8.2023.

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Siipikonfiguraatio.