Seme (jap. 攻め, Seme) on japanilainen budokäsite, joka liittyy hyökkäämiseen japanilaisissa kamppailulajeissa. Seme ei ole sisääntuloa, lyömistä tai huutamista jos sillä ei ole vaikutusta semen kohteeseen. Ylipäätään semen muotoa ei ole määrätty. Ainoastaan, että seme on aktiivisesti luotava harjoittelijan omasta tahtotilasta (ki) ja se on olemassa, jos se synnyttää vastustajassa reaktion tai puolustuksessa aukkopaikan suki. Tähän syntyneeseen suojattomaan hetkeen tai kohtaan hyökkäys sitten kohdistuu.

Semen olemus muokkaa

Semeen kuuluu oman keskustan pitäminen ja hallitseminen. Samalla vastustajan keskustaan hyökätään jolloin vastustajan henkinen, fyysinen tai tasapaino keskustan suhteen häiriytyy.[1] Ryoichi Shimano:

»"Oikea seme ei ole peräisin dynaamisesta liikkeestä, jota yleisesti pidetään semenä. Seme on mahdollinen ainoastaan silloin, kun se vaikuttaa vastustajaasi. Toisin sanoen, tietyt asiat, joita sehdään semen aikana, kuten keskustan hallinta, vastustajan shinain (bambumiekka) pyyhkäiseminen sivuun ja oikean etäisyyden ottaminen, eivät pelkästään ole seme. Semeä ei voi pitää yksistään omavaraisena, vaan myös vastustajan on tunnettava semesi."[2]. »

Siispä olisikin ymmärrettävä että seme muodostuu kistä ja semen erilaiset eleet ovat tapa esittää ki vastustajalle. Budossa siis kahden ihmisen välille syntyy sisäisen voiman kamppailu (Ki-Atari) jonka voi aistia semen eri muotoina.[3] Semen tekemiseen liittyy käsite (Tame) joka tarkoittaa että semen avulla reaktion toisessa aikaansaanut, havannoin itse semella aikaansaamansa muutoksen, joka saattaa olla esimerkiksi lyöntipaikan avautuminen tai semen kohteen ki:n lasku ja toimii sen mukaan.

miekan kärki kensen vaikutuksen välittäjänä muokkaa

Budolajeissa joissa harjoitellaan aseilla seme usein välittyy aseen kautta. Esimerkiksi kendossa miekan kärki (kensen) toimi tällaisena, vastustajaan kohdistuvan fyysisen ja psyykkisen paineen kohdistajana. Sama voidaan havaitaa myös länsimaisessa miekkailussa. Jos miekan, tai minkä tahansa aseen kärki, on niin sanotusti kuollut, tarkoittaa se ettei aseen pitelijällä ole sillä hetkellä päättäväistä ja hallittua mieltä eikä fyysisiä valmiuksia uhata hallussa olevalla aseellaan. Seme voi välittyä myös muualta kuin aseen kärjestä. Esimerkiksi valmiusasennossa jossa miekka on käyttäjänsä pään päällä kärjen osoittaessa ylöspäin (Jodan no kamae) seme välittyy miekan kohdetta osoittavasta kahvasta.

Lähteet muokkaa

  • Oscar Ratti / Adele Westbrook: Secrets of the Samurai , A Survey of the Martial Arts of Feudal Japan (Castle Books, 1973) ISBN 0-7858-1073-0 (nid.)

Viitteet muokkaa

  1. McCall George: The reality of seme. Kenshi247 Selected articles 2008-2011, 2011,sivu 25. :
  2. Ryoichi Shimano, japaninkielisestä artikkelista käännetty ja toimitettu: Mikä on oikea seme?". Tengu, Suomen kendoliiton jäsenjulkaisu, 2001, nro 1/2001, sivu 7. :
  3. Kenji Tokitsu, japaninkielisestä konfrenssiesityksesstä, Paris Taikai 03/1998 käännetty ja toimittanut Sari Turunen: Ki budossa (osa I). Tengu, Suomen kendoliiton jäsenjulkaisu, 1999, nro 1/1999, Sivu 15. .