Savon Työ oli Kuopiossa vuosina 1924–1930 ilmestynyt kommunistinen sanomalehti.[1]

Lehden edeltäjä oli viranomaisten elokuussa 1923 lakkauttama Savon Kansa.[1] Sen julkaisuyhtiö Savon Kansan Kirjapaino Oy sai jatkaa toimintaansa syksyllä 1924 ja ryhtyi julkaisemaan uutta lehteä. Toiminnan turvaamiseksi Savon Työn virallisina julkaisijoina toimi joukko yksityishenkilöitä.[2]

Edeltäjänsä tavoin Savon Työ oli etupäässä poliittinen lehti,[1] joka SKP:n uuden linjan mukaisesti kiinnitti huomiota myös pienviljelijöiden asemaan. Samalla se pyrki olemaan entistä parempi uutisväline.[3] Kolmesti viikossa ilmestyneen lehden[1] painos pysytteli ilmeisesti 5 000 kappaleen tuntumassa. Pohjois-Savon lisäksi se toimi Kainuun työväenjärjestöjen äänenkannattajana.[4]

Lehden vastaavina toimittajina työskentelivät Ville Ronimus (1924–1925), Emil Virtanen (1925), Esa Hietanen (1925–1926) ja Yrjö Enne (1926–1927). Toimitustyöhön osallistuivat myös Kaarlo Luoto ja Aapeli Majanen. SKP:n oppositioryhmään kuulunut Luoto erotettiin päätoimittajan tehtävistä vuonna 1928. Hänen jälkeensä toimittajiksi otetut Kalle Lampinen ja Yrjö Tuominen irtisanottiin ”hoipertelijoina” vuonna 1929. Savon Työllä oli myös niin sanottuja ”linnatoimittajia” eli yksityishenkilöitä, jotka kantoivat juridisen vastuun lehdestä. Loppuvaiheessa todellisena päätoimittajana työskenteli Esa Hietanen.[5]

1930-luvun alkuun mennessä Savon Työn julkaisuyhtiö oli ajautunut konkurssin partaalle.[6] Helmikuussa 1930 lehti sai kahden kuukauden lakkautustuomion, toukokuussa se lakkautettiin uudestaan ja kesäkuussa viranomaiset estivät koko kommunistilehdistön toiminnan. Lapualaiset muiluttivat lehden entisen linnatoimittajan Emanuel Juutin, kun taas samassa tehtävässä toimineen Kalle Korhosen muilutus epäonnistui.[7] Savon Kansan Kirjapaino Oy joutui SDP:n käsiin ja alkoi julkaista sosiaalidemokraattista Savon Työmiestä (myöhemmin Savon Kansa).[8]

Lähteet Muokkaa

Piironen, Kaija: Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa II: Kuopion sanomalehdistön historia 1918–1979. Kuopio: Savon Sanomain Kirjapaino Oy, 1982. ISBN 951-657-103-4.

Viitteet Muokkaa

  1. a b c d Suomen lehdistön historia 7: Hakuteos Savonlinna – Övermarks Tidning, s. 14. Kuopio: Kustannuskiila, 1988. ISBN 951-657-241-3.
  2. Piironen, s. 208
  3. Piironen, s. 216
  4. Piironen, s. 223
  5. Piironen, s. 214, 224, 227–228
  6. Piironen, s. 221
  7. Piironen, s. 210
  8. Piironen, s. 250–251