Sarjatunnus

rautatiekaluston tyyppi- ja mallitunniste

Kalustosarjatunnuksella tarkoitetaan veturille, vaunulle tai muulle rautatiekalustolle annettavaa tunnusta, joka erottaa eri kalustotyyppit ja niiden mallit toisistaan. Kalustosarjatunnus voi olla joko rautatieyhtiön itse antama, tai rautatieyhtiö voi käyttää kalustolle jo tehtaalla annettua kaupallista nimeä. Lisäksi on käytössä standartoidut UIC- ja EVN-tunnukset.

Dv12-veturin n:o 2750 kylkeen on maalattu sekä VR:n kalustosarjatunnus (Dv12) että standardin mukainen EVN-numero (92 10 2107 050-0).

Kalustosarjatunnuksen antaminen Suomessa muokkaa

Suomessa kalustosarjatunnuksessa käytetään sekä isoja että pieniä kirjaimia ja numeroita. Sarjatunnuksessa voi olla useita eri kirjaimia, ei kuitenkaan yleensä kahta samaa kirjainta. Kalustotyypin kertovan kirjainyhdistelmän perässä on aina mallinumero, joka erottaa ne muista saman kalustotyypin malleista. Esimerkkinä kolme saman kalustotyypin (Diesel-veturi ('väliraskas') = Dv) mallia; Dv12, Dv15 ja Dv16.

Veturit muokkaa

8.10.1942[1] alkaen iso kirjain merkitsi veturin liikennetarkoitusta (H = henkilöliikenneveturi, T = tavaraliikenneveturi, P = paikallisliikenneveturi, S = sekajunaveturi ja V = vaihtoveturi), mutta vuonna 1976 käytäntöä muutettiin niin, että iso kirjain merkitsee veturin käyttövoimaa (D = diesel, S = sähkö). Höyryvetureiden tunnuksia ei tässä yhteydessä muutettu, vaan ne jäivät ennalleen. Pienestä kirjaimesta käy ilmi veturin akselipaino (kevyt (k), väliraskas (v), raskas (r)).

Esimerkiksi Dv12-veturin kalustosarjatunnuksessa D = veturin käyttövoima on diesel, v = veturin akselipaino on väliraskas ja 12 = veturin sarjatunnus (mallinumero).

Nykyinen merkintätapa on seuraavanlainen:

Isot kirjaimet muokkaa

 • D = diesel
 • S = sähkö

Pienet kirjaimet muokkaa

 • k = kevyt akselipaino (alle 11,0 tonnia)
 • v = väliraskas akselipaino (11,1–15,0 tonnia)
 • r = raskas akselipaino (yli 15,0 tonnia)
 • m = moottorivaunu

Vaunut muokkaa

Vaunujen kalustosarjamerkinnässä iso kirjain on perinteisesti tarkoittanut matkustusluokkaa tai käyttötarkoitusta. Pienellä kirjaimella merkitään esimerkiksi, onko vaunu avo-osastollinen vai onko siinä hyttejä. Toisin kuin vetureissa, vaunujen tunnusten perässä ei käytetä numeroa erottelemaan sitä muista vastaavan kaluston vaunumalleista ('vuosimalleista').

Esimerkiksi CEmt-vaunun sarjatunnuksessa CE = vaunussa on sekä 1.- että 2.-luokan paikkoja, m = vaunu on makuuvaunu ja t = vaunu on teräsvaunu.

Isot kirjaimet muokkaa

 • A = salonki- tai muu erikoisvaunu
 • B = omatarvevaunu (aiemmin virkatarvevaunu)
 • C = 1. luokan vaunu
 • E = 2. luokan vaunu
 • F = konduktööri- ja matkatavaraosasto
 • Gf = autovaunu
 • N = vankivaunu
 • P = postivaunu
 • R = ravintolavaunu
 • L = lasten leikki- ja askarteluosasto, vauvanhoitohuone

Pienet kirjaimet muokkaa

 • a, b, c (viimeisenä kirjaimena) = muunnos perusmallista
 • b = baari
 • d = kaksikerroksinen IC-vaunu
 • e = aggregaattivaunu
 • f = konduktöörihytti
 • h = hyttivaunu
 • i = avo-osasto; t-kirjaimen perässä invavarustus
 • k = keittiö (tai kahvila)
 • l = lähiliikennevaunu
 • m = makuuvaunu
 • n = normaali vaunu ilman erityispalveluita, allergiapaikat
 • o (kirjainten F, G, N, P yhteydessä) = telivaunu
 • o = ohjausvaunu (Sm1- ja Sm2-junat, IC-junien kaksikerrosohjausvaunu Edo)
 • p = pieneläinosasto
 • s = palveluvaunu; sotilasvaunu
 • t = tupakkaosasto; teräsvaunu (jätetty pois uusista sarjoista)
 • u = uusittu malli
 • x = yksikerroksinen IC-vaunu
 • y = Venäjän liikennettä varten muokattu vaunu (Sibelius-juna)

EVN- ja UIC-standarditunnukset muokkaa

EVN-sarjatunnus on eurooppalaisen standardin mukainen kalustosarjatunnus. EVN-sarjatunnus koostuu pelkistä numeroista. Numerosarjojen antamisen perusteet on määritellyt Euroopan unioni. UIC-tunnus on käytännössä samanlainen kuin EVN-tunnus. Myös suomalaisiin vetureihin on alettu maalata EVN-numerosarjoja.

Numerosarjassa on aina 11 numeroa sekä tarkistusnumero. Numerosarja voisi olla esimerkiksi 92 10 2105 001-5. Sarjan kaksi ensimmäistä numeroa 92 ilmaisevat kaluston tyypin (esim. dieselveturi, sähköveturi, moottorivaunu jne...), seuraavat kaksi numeroa 10 ovat maatunnus (jokaisella Euroopan maalla on oma maatunnuksensa). Seuraavat neljä numeroa 2105 ilmaisevat, mihin sarjaan kalusto kuuluu, ja viimeiset kolme numeroa 001 ovat kaluston yksilökohtainen numero. Numerosarjan perään saatetaan laittaa myös tarkistusnumero -5, joka lasketaan muista numeroista tietyn kaavan mukaan.

Tarkka ja selkeä esitys numeroiden merkityksestä löytyy esimerkiksi Railfaneurope.netistä.

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. Valtionrautatiet 1937-1962 : Suomen rautateiden 100-vuotispäiväksi julk. Rautatiehallitus., s. 246. Helsinki: Rautatiehallitus, 1962.