Sarjatunnus

Sarjatunnuksella tarkoitetaan veturille, vaunulle tai muulle rautatiekalustolle annettavaa tunnusta, joka erottaa ne muista sarjoista. Sarjatunnus voi olla joko rautatieyhtiön itse antama, tai rautatieyhtiö voi käyttää veturille jo tehtaalla annettua kaupallista nimeä. Lisäksi on käytössä standardin mukaiset UIC- ja EVN-sarjanumerot.

Dv12-veturin n:o 2750 kylkeen on maalattu sekä VR:n kalustosarjatunnus että standardin mukainen EVN-numero.

Sarjatunnuksen antaminen SuomessaMuokkaa

Suomessa sarjatunnuksessa käytetään sekä isoja että pieniä kirjaimia. Sarjatunnuksessa voi olla useita eri kirjaimia, ei kuitenkaan yleensä kahta samaa kirjainta. Kirjainyhdistelmän perässä on aina sarjanumero, joka erottaa ne muista samantyyppisistä sarjoista (esim. Dv12, Dv15 ja Dv16).

VeturitMuokkaa

8.10.1942[1] alkaen iso kirjain merkitsi veturin liikennetarkoitusta (H = henkilöliikenneveturi, T = tavaraliikenneveturi, P = paikallisliikenneveturi, S = sekajunaveturi ja V = vaihtoveturi), mutta vuonna 1976 käytäntöä muutettiin niin, että iso kirjain merkitsee veturin käyttövoimaa (diesel, sähkö, höyry). Pienestä kirjaimesta käy ilmi veturin akselipaino (kevyt, väliraskas, raskas).

Esimerkiksi Dv12-veturin sarjatunnuksessa D = veturin käyttövoima on diesel, v = veturin akselipaino on väliraskas ja 12 = veturin sarjanumero.

Nykyinen merkintätapa on seuraavanlainen:

Isot kirjaimetMuokkaa

 • D = diesel
 • S = sähkö
 • H = höyry

Pienet kirjaimetMuokkaa

 • k = kevyt akselipaino (alle 11,0 tonnia)
 • v = väliraskas akselipaino (11,1–15,0 tonnia)
 • r = raskas akselipaino (yli 15,0 tonnia)
 • m = moottorivaunu

VaunutMuokkaa

Vaunujen sarjamerkinnässä iso kirjain on perinteisesti tarkoittanut matkustusluokkaa sekä ilmaisemaan, jos kyseessä on esimerkiksi ravintolavaunu, postivaunu tai konduktööri- ja matkatavaravaunu. Pienellä kirjaimella merkitään esimerkiksi, onko vaunu avo-osastollinen vai onko siinä hyttejä. Toisin kuin vetureissa, vaunujen tunnusten perässä ei käytetä numeroa erottelemaan sitä muista vastaavista vaunuista.

Esimerkiksi CEmt-vaunun sarjatunnuksessa CE = vaunussa on sekä 1.- että 2.-luokan paikkoja, m = vaunu on makuuvaunu ja t = vaunu on teräsvaunu.

Isot kirjaimetMuokkaa

 • A = salonki- tai muu erikoisvaunu
 • B = omatarvevaunu (aiemmin virkatarvevaunu)
 • C = 1. luokan vaunu
 • E = 2. luokan vaunu
 • F = konduktööri- ja matkatavaraosasto
 • Gf = autovaunu
 • N = vankivaunu
 • P = postivaunu
 • R = ravintolavaunu
 • L = lasten leikki- ja askarteluosasto, vauvanhoitohuone

Pienet kirjaimetMuokkaa

 • a, b, c (viimeisenä kirjaimena) = muunnos perusmallista
 • b = baari
 • d = kaksikerroksinen IC-vaunu
 • e = aggregaattivaunu
 • f = konduktöörihytti
 • h = hyttivaunu
 • i = avo-osasto; t-kirjaimen perässä invavarustus
 • k = keittiö (tai kahvila)
 • l = lähiliikennevaunu
 • m = makuuvaunu
 • n = normaali vaunu ilman erityispalveluita, allergiapaikat
 • o (kirjainten F, G, N, P yhteydessä) = telivaunu
 • o = ohjausvaunu (Sm1- ja Sm2-junat, IC-junien kaksikerrosohjausvaunu Edo)
 • p = pieneläinosasto
 • s = palveluvaunu; sotilasvaunu
 • t = tupakkaosasto; teräsvaunu (jätetty pois uusista sarjoista)
 • u = uusittu malli
 • x = yksikerroksinen IC-vaunu
 • y = Venäjän liikennettä varten muokattu vaunu (Sibelius-juna)

EVN- ja UIC-standarditunnuksetMuokkaa

EVN-sarjatunnus on eurooppalaisen standardin mukainen kalustosarjatunnus. EVN-sarjatunnus koostuu pelkistä numeroista. Numerosarjojen antamisen perusteet on määritellyt Euroopan unioni. UIC-tunnus on käytännössä samanlainen kuin EVN-tunnus. Myös suomalaisiin vetureihin on alettu maalata EVN-numerosarjoja.

Numerosarjassa on aina 11 numeroa sekä tarkistusnumero. Numerosarja voisi olla esimerkiksi 92 10 2105 001-5. Sarjan kaksi ensimmäistä numeroa 92 ilmaisevat kaluston tyypin (esim. dieselveturi, sähköveturi, moottorivaunu jne...), seuraavat kaksi numeroa 10 ovat maatunnus (jokaisella Euroopan maalla on oma maatunnuksensa). Seuraavat neljä numeroa 2105 ilmaisevat, mihin sarjaan kalusto kuuluu, ja viimeiset kolme numeroa 001 ovat kaluston yksilökohtainen numero. Numerosarjan perään saatetaan laittaa myös tarkistusnumero -5, joka lasketaan muista numeroista tietyn kaavan mukaan.

Tarkka ja selkeä esitys numeroiden merkityksestä löytyy esimerkiksi Railfaneurope.netistä.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Valtionrautatiet 1937-1962 : Suomen rautateiden 100-vuotispäiväksi julk. Rautatiehallitus., s. 246. Helsinki: Rautatiehallitus, 1962.