Salkuton ministeri on hallituksen ministeri, jolla ei ole vastuualuetta, etenkään ministeriötä, johdettavanaan.

Suomi muokkaa

Suomessa salkuttomia ministereitä käytettiin vuodesta 1919 alkaen hallituksen poliittisen tasapainon saavuttamiseksi. Varsinaisia salkuttomia ministereitä tällä virkanimikkeellä ei ole kuulunut hallituskokoonpanoihin 1940-luvun jälkeen, eikä heitä voi enää nykyisen perustuslain mukaan nimittää.

Salkutonta ministeriä ei tule sekoittaa ministeriin valtioneuvoston kansliassa. Kyseiset ministerit toimivat ministeriötä vastaavassa valtioneuvoston kansliassa, ja heille on nimettynä jokin kanslian tehtäviin kuuluva osa-alue, esimerkiksi Suomen EU-politiikka tai valtion omistajaohjaus. Tosin esimerkiksi Ilkka Kanervalle (kokoomus), joka toimi Holkerin hallituksessa (1987–1991), ei ollut määritelty tarkasti rajattua tehtäväaluetta hänen toimiessaan valtioneuvoston kansliaan nimitettynä ministerinä, mikä tavallaan vertautui salkuttomiin ministereihin.

Salkuttomia ministereitä muokkaa

Ministeri

(syntynyt–kuollut)

Puolue Virassa Ministeripäivät Hallitus
Salkuton senaattori
Samuli Sario

(1874–1957)

Suom. 27.5.1918–29.6.1918 34 Paasikivi I
Salkuton ministeri
Mikko Luopajärvi

(1871–1920)

ML 17.4.1919–15.8.1919 264 K. Castrén
15.8.1919–5.1.1920 Vennola I
Kalle Lohi

(1872–1948)

ML 31.3.1925–31.12.1925 276 Tulenheimo
Matti Paasivuori

(1866–1937)

SDP 13.12.1926–15.11.1927 338 Tanner
Kalle Jutila

(1891–1966)

ML 17.12.1927–16.10.1928 305 Sunila I
Juhani Leppälä

(1880–1976)

ML 16.8.1929–27.8.1929 12 Kallio III
Eljas Erkko

(1895–1965)

Ed. 20.10.1932–25.11.1932 37 Sunila II
Ernst von Born

(1885–1956)

RKP 13.10.1939–1.12.1939 50 Cajander III
Juho Kusti Paasikivi

(1870–1956)

(amm.) 1.12.1939–27.3.1940 118 Ryti I
Mauno Pekkala

(1890–1952)

SDP 17.11.1944–24.11.1944 8 Paasikivi II
Hertta Kuusinen

(1904–1974)

SKDL 26.5.1948–4.6.1948 10 Pekkala
Aleksi Aaltonen

(1892–1956)

SDP 29.7.1948–30.7.1948 2 Fagerholm I
Unto Varjonen

(1916–1954)

SDP 29.7.1949–19.8.1949 22