Saastuminen

ympäristön pilaantuminen
(Ohjattu sivulta Saaste)
Tämä artikkeli käsittelee luonnonympäristön pilaantumista. Katso kontaminaatio käsitteen muista merkityksistä.

Saastuminen on ympäristön pilaantumista, joka aiheuttaa eliöille haittaa tai kuoleman. Suurin osa saastumisesta tapahtuu kemikaalipäästöinä ilmaan, maaperän tai veteen, mutta nykyisin myös mm. melun ja valon katsotaan aiheuttavan saastumista.[1] Saaste taas on terveyttä tai luontoa vahingoittava tai yleistä viihtyvyyttä haittaava aine ilmassa, vesistöissä tai maaperässä.[2] Esimerkiksi ilmansaasteet ovat eräs ihmistoiminnan aiheuttama päästömuoto.[3]

Öljyturman seurauksia.

Saastuminen on tyypillisesti ihmisen toiminnan aiheuttamaa, ja se aiheuttaa haittaa eliöille muuttamalla niiden elinympäristöä. Päästö tai jäte on saastetta vain, jos se aiheuttaa haittaa: esimerkiksi vesihöyrypäästöjä voimalaitosten jäähdytystorneista ei pidetä saasteena, mutta savukaasupäästöt voimalaitoksen savupiipusta sisältävät saasteita. Toisaalta haitallinen aine on saaste vain, jos se pääsee luontoon: esimerkiksi elohopea on luonnossa saastetta mutta lämpömittarissa ei. Saaste voi olla myös subjektiivinen käsite: joku voi kokea kovaäänisen musiikin miellyttäväksi mutta toinen melusaasteeksi.

Saastumisen tyyppejäMuokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Pollution 4.8.2010. Encyclopedia of Earth. Viitattu 5.11.2010. (englanniksi)
  2. Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004. ISBN 952-5446-11-5.
  3. Ympäristönsuojelulaki, 5§, Finlex, Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 16.6.2015