SPQR tai S.P.Q.R. on latinankielinen lyhenne ja lentävä lause. SPQR tulee latinan sanoista Senatus populusque Romanus (suom. Rooman senaatti ja kansa), joka viittaa Rooman hallintoon, joka käyttikin sitä virallisena tunnuksenaan. SPQR esiintyy satoja kertoja Rooman lainopillisessa, poliittisessa ja historiallisessa kirjallisuudessa, mukaan lukien Ciceron puheet ja Liviuksen historiankirjoitukset.

Kirjoitus Tituksen riemukaaressa. Riemukaaressa lukee:
SENATVS
POPVLVSQVE·ROMANVS DIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI·F[ILIO] VESPASIANO·AVGVSTO

Nykyaikana SPQR:ää käytetään Rooman kaupungin vaakunassa sekä monissa kaupungin rakennuksissa ja viemärinkansissa. Monet viemärinkansissa olevat SPQR:t ovat peräisin Benito Mussolinilta, joka käytti tätä lyhennettä usein propagandassaan.

HistoriaMuokkaa

Lyhenteen alkuperää ei tunneta, mutta sen merkitys ajoittaa sen tasavallan aikoihin. Lyhenteessä mainitut kaksi yksilöä ovat Senatus ja Populus Romanus. Populus on itsenäinen, samoin on sen yhdiste, mutta Senatus ei. Kuningasvallan aikana kumpikaan ei ollut itsenäinen, joten alkuperä voidaan ajoittaa tasavallan perustamisen aikoihin. Lyhenne kuitenkin jatkoi eloaan Rooman valtakunnassa.

Rooman kirjallisuudessa populus Romanus tarkoitti tasavallan hallintoa. Kun roomalaiset nimittivät muiden maiden hallituksia, he käyttivät usein populus-sanaa yksikössä tai monikossa, kuten populi Priscorum Latinorum. Romanus on adjektiivi, jota käytettiin erottamaan roomalaiset muista sen ajan kansoista. Lokatiivia Romae ei koskaan käytetty siinä merkityksessä.

Rooman kansa esiintyi usein lain- ja historiankirjoituksissa sellaisissa muodoissa, kuin dignitas, maiestas, auctoritas, libertas populi Romani (arvokkuus, mahtavuus, arvovalta, Rooman kansan vapaus). He olivat populus liber, vapaa kansa. Oli myös exercitus, imperium, iudicia, honores, consules, voluntas populi Romani (armeija, valta, tuomiot, kunniat, konsulit, Rooman kansan vapaa tahto), joten ei ole mikään ihme, että roomalaiset näkivät itsensä hyvin vapaana valtiona.

Roomalaiset uskoivat, että täysi päätösvalta tulisi kansalta. Jos tämän mietteen ajattelee kuulostavan sellaiselta, että se olisi tullut mistä tahansa nykyajan vallankumouksista, se johtuu siitä, että he ajattelivat samoin kuin heidän roomalaiset kulttuuriesi-isänsä. Tässä mielessä kansa tarkoittaa koko hallintoa. Senaattia tosin hallitsivat vähälukuiset patriisit, joiden tahtoa noudattivat konsulit, preettorit ja Comitia centuriata (Sadan komitea), jonka tahtoa noudatti Tribuuni.

SPQR kulttuurissaMuokkaa

LähteetMuokkaa

Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:SPQR