Sähköisten suureiden analogiat

Sähköstatiikan, sähkömagnetismin ja sähködynamiikan ilmiöitä kuvaaville suureille on ajateltavissa seuraavia analogioita eli vastaavuuksia. Tällaisella ajattelutavalla voi ymmärtää toisen fysiikan alan ilmiöitä jo tuntemansa alan avulla.

TAULUKKO - Sähköisten suureiden analogiat[1]
Sähköstaattinen kenttä Sähkömagneettinen kenttä ja piiri Sähködynaaminen virtapiiri
Suure Tunnus Suure Tunnus Suure Tunnus
sähkövuo Ψ magneettivuo Φ sähkövirta I
sähkövuon tiheys D magneettivuon tiheys B virrantiheys J
sähkökentän voimakkuus E magneettikentän voimakkuus H sähkökentän voimakkuus, sähkölujuus E
jännite U magneettijännite Um jännite U
- reluktanssi, magneettivastus Rm resistanssi R
- permeanssi, magneettinen johtavuus Λ konduktanssi G
permittiivisyys ε permeabiliteetti μ konduktiivisuus eli sähkönjohtavuus γ

Sähköisten ja muiden fysiikan alojen suureiden välillä on myös kuviteltavissa analogioita: esimerkiksi terminen resistanssi on rinnastettavissa sähköiseen resistanssiin ja lämpökapasiteetti sähköiseen kapasitanssiin. Tällaisessa analogiassa lämpötila vastaa jännitettä ja lämpöteho vastaa sähkövirtaa. Lämpöenergia puolestaan vastaa sähkövarausta. Ohmin lailla resistanssi = jännite / virta on tällöin terminen analogia: terminen resistanssi = lämpötila / lämpöteho.[2]

Hydrauliikan suureet ovat myös verrattavissa sähköisiin suureisiin: paine vastaa jännitettä ja virtausmäärä sähkövirtaa.[3]

Lähteet muokkaa

  1. a b Voipio, Erkki: Sähkö- ja magneettikentät. Moniste 381. Espoo: Otakustantamo, 1987. ISBN 951-672-038-2.
  2. http://www.vishay.com/docs/73554/73554.pdf Thermal Simulation of Power MOSFETs on the P-Spice Platform, Vishay
  3. Mitä ovat voltti, ampeeri, kilowattitunti?, STEK[vanhentunut linkki]
Tämä fysiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.