Avaa päävalikko
Runkauksen luonnonpuisto
Sijainti
Lähin kaupunki
Rovaniemi (52 km)
Pinta-ala
70,5 km²
Hallinto
Perustettu
1956
Hallinto
Metsähallitus

Runkauksen luonnonpuisto on luonnonpuisto Simon ja Tervolan kunnissa Lapin maakunnan lounaisosassa. Luonnonpuiston pinta-ala on 70,5 km² ja se on perustettu vuonna 1956. Puistoon kuuluu kaksi erillistä aluetta, Ahma-aapa Simossa ja Hattuselänaapa Tervolassa.[1]

Luonnonpuistossa liikkuminen on kiellettyä ympäri vuoden. Poikkeuksia tähän ovat paikallisten paliskuntien poronhoitoon liittyvä liikkuminen sekä Simon ja Tervolan asukkaiden oikeus poimia oman kuntansa puoleiselta alueelta marjoja ja sieniä.[2]

Aivan luonnonpuiston rajan tuntumassa, Ahma-aavan länsipuolella[3] on Lapin sodassa syksyllä 1944 ammuttuna pakkolaskun tehneen ja täysin tuhoutuneen Junkers Ju 88 A-4 -koneen sekä sen miehistön muistoksi pystytetty muistomerkki.[4]

Runkauksen luontoMuokkaa

Runkauksen luonnonpuisto on erittäin tärkeä Perämeren alueen soidensuojelualue. Ahma-aapa on pohjoissuomalainen aapasuo, jonka pääosan muodostavat aukeat ja tyypiltään vaihtelevat nevat. Edustettuja nevatyyppejä ovat rimpi-, jänne-, rahka-, kalvakka-, aito- ja vihernevat.[1] Ahma-aavan ylittää likimain pohjois-eteläsuuntaisesti sähkölinja[5]. Pohjoisempi Hattuselänaapa on pääasiassa koivuletto-tyyppinen lettosuo.[1]

Alueella esiintyviä, Euroopan unionin luontodirektiivin II liitteessä mainittuja lajeja ovat ainakin saukko, lapinleinikki sekä lettorikko.[1]

LähteetMuokkaa