Runkauksen luonnonpuisto

Luonnonpuisto

Runkauksen luonnonpuisto on luonnonpuisto Simon ja Tervolan kunnissa Lapin maakunnan lounaisosassa. Luonnonpuiston pinta-ala on 70,5 km² ja se on perustettu vuonna 1956. Puistoon kuuluu kaksi erillistä aluetta, Ahma-aapa Simossa ja Hattuselänaapa Tervolassa.[1]

Runkauksen luonnonpuisto
Sijainti
Lähin kaupunki
Rovaniemi (52 km)
Pinta-ala
70,5 km²
Hallinto
Tyyppi
Perustettu
1956
Hallinto
Metsähallitus
Kartta

Luonnonpuistossa liikkuminen on kiellettyä ympäri vuoden. Poikkeuksia tähän ovat paikallisten paliskuntien poronhoitoon liittyvä liikkuminen sekä Simon ja Tervolan asukkaiden oikeus poimia oman kuntansa puoleiselta alueelta marjoja ja sieniä.[2]

Aivan luonnonpuiston rajan tuntumassa, Ahma-aavan länsipuolella[3] on Lapin sodassa syksyllä 1944 ammuttuna pakkolaskun tehneen ja täysin tuhoutuneen Junkers Ju 88 A-4 -koneen sekä sen miehistön muistoksi pystytetty muistomerkki.[4]

Runkauksen luonto muokkaa

Runkauksen luonnonpuisto on erittäin tärkeä Perämeren alueen soidensuojelualue. Ahma-aapa on pohjoissuomalainen aapasuo, jonka pääosan muodostavat aukeat ja tyypiltään vaihtelevat nevat. Edustettuja nevatyyppejä ovat rimpi-, jänne-, rahka-, kalvakka-, aito- ja vihernevat.[1] Ahma-aavan ylittää likimain pohjois-eteläsuuntaisesti sähkölinja[5]. Pohjoisempi Hattuselänaapa on pääasiassa koivuletto-tyyppinen lettosuo.[1]

Alueella esiintyviä, Euroopan unionin luontodirektiivin II liitteessä mainittuja lajeja ovat ainakin saukko, lapinleinikki sekä lettorikko.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d Runkaus www.ymparisto.fi. 29.7.2014. Suomen ympäristöhallinto. Viitattu 6.9.2014.
  2. Runkauksen luonnonpuiston järjestyssääntö
  3. Kansalaisen karttapaikka
  4. Sotahistoriaa: JK-256. Virtuaalilentäjät - Virtual Pilots ry viitattu 30.5.2015
  5. Kansalaisen karttapaikka