Risto A. Ahonen

suomalainen teologi

Risto Arimo Ahonen (s. 16. marraskuuta 1943 Kuopio) on suomalainen pappiteologian tohtori ja tutkija. Hän on tutkimustyössään keskittynyt lähetysteologiaan, ekumeeniseen keskusteluun ja amerikkalaiseen uskonnollisuuteen.

Risto A. Ahonen
Risto A. Ahonen 2018.
Risto A. Ahonen 2018.
Henkilötiedot
Syntynyt16. marraskuuta 1943 (ikä 79)
Kuopio
Kansalaisuus suomi
Ammatti Pastori, pääsihteeri, tutkija, teologisten asioiden sihteeri , missiologian dosentti
Kirjailija
ÄidinkieliSuomi
Tuotannon kielisuomi, saksa ja englanti
Tyylilajit Lähetysteologia, ekumenia, amerikkalainen uskonnollisuus
Esikoisteos Amerikkalaisen herätyskristillisyyden edistysoptimismi - Herätyssaarnaajien evankelioimisnäkemys 1700-luvulta Billy Grahamiin, 1987
Aiheesta muualla
Nuvola apps bookcase.svg
Löydä lisää kirjailijoitaKirjallisuuden teemasivulta

PerhetaustatMuokkaa

Risto Ahonen syntyi Kuopiossa liikuntaneuvos Pentti ja Lahja Ahosen, s. Pöntysen perheeseen.

Ahosen puoliso on kasvatustieteiden maisteri Riikka-Maija Kaarina Ahonen, s. Virkkunen. Avioliitto solmittiin vuonna 1968. Perheeseen syntyivät lapset Minnamari, Tommi ja Miikka.

Koulutus ja työuraMuokkaa

Risto Ahonen valmistui ylioppilaaksi Korpilahden yhteiskoulusta 1964, minkä jälkeen hän opiskeli ja valmistui Helsingin yliopistossa teologian kandidaatiksi 1969, lisensiaatiksi 1978 ja väitteli tohtoriksi 1983. Ahonen oli Luterilaisen Maailmanliiton stipendiaattina Sveitsissä ja Ranskassa 1979. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston missiologian dosentiksi 1986.

Risto Ahonen vihittiin papiksi 1970 ja suoritti ylemmän pastoraalitutkinnon, laudatur, 1978. Hän on toiminut Kajaanin tyttölyseon uskonnon opettajana 1968-1969, Jyväskylän Ylioppilaslähetyksen opiskelijapastorina 1969-1975, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan virallisena apulaisena 1975-1976, suunnittelusihteerinä 1976-1979, Lapuan hiippakunnan pääsihteerinä 1979-1988, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijana 1988-1996 sekä Suomen Lähetysseuran teologisten asioiden sihteerinä 1996-2010. Ahonen jäi eläkkeelle vuonna 2010.

Kotimaiset ja ulkomaiset luottamustehtävätMuokkaa

Risto Ahonen on ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon, Suomen Vapaakirkon ja Helluntaiherätyksen neuvottelujen sihteerinä 1982-1984, 1986-1989, Luterilaisen maailmanliiton Commitee in Mission and Evangelism -työryhmän jäsenenä 1986, diakonaattityöryhmän jäsenenä 1992, Kirkolliskokouksen jäsenenä 1992-2009, Kirkon lähetystoimikunnan keskuksen jäsenenä ja puheenjohtajana 1994-2009, Lähetys- ja uskontoteologian työryhmässä 2000-2009, Kirkkohallituksen evankelioimistoimikunnan puheenjohtajana 1996-2007, Luterilaisen maailmanliiton missiologista asiakirjaa Mission in Context valmistelleen työryhmän teologisena sihteerinä 1999-2003, Leuenbergin kirkkoyhteisön evankelioimiskomitean jäsenenä 2003-2006 sekä Andrep - anglikaanis-luterilaisen diakonaatin tutkimustyöryhmän jäsenenä 1997-2011. Ahonen on osallistunut lisäksi kirkon edustajana lukuisiin kansainvälisiin konferensseihin.

Ahonen on tutkimustyössään osallistunut laajaan kansainväliseen yhteistyöhön monien amerikkalaisten - Yale, Chicago, Columbus (Trinity Lutheran Seminary) - ja saksalaisten - Heidelberg, Göttingen - yliopistojen kanssa, pitänyt vierailijaluentoja sekä toiminut monissa asiantuntijatehtävissä erityisesti Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) piirissä. LML:n tehtävistä voi mainita missiologisen asiakirjan Mission in Context -työryhmän teologinen sihteeri, LML:n valtuuskunnan jäsen neuvottelussa anglikaanikirkon kanssa diakonaatin uudistuksesta Lontoossa, Anglo-Nordic Diaconal Research Project:in jäsen.

Kirjallinen tuotantoMuokkaa

Missiologia ja lähetysMuokkaa

 • Pappisviran teologisia perusteita (41 s.). Synodaalikirja Pappina kirkossa Ahonen – Pulkkanen – Jaatinen. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A N:o 39 1981.
 • Kenen vastuulla lähetys. Kirjapaja Helsinki. 1989.
 • Selvitys teologian ylioppilaiden soveltuvuustutkinnasta 1986-89. Kirkon tutkimuskeskus 1990.
 • Lähetetty kirkko. Näkökohtia keskusteluun kirkon uudistuksesta. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A Nro 69. Tampere 1996.
 • Lähetys uudella vuosituhannella. Maailmanlähetyksen teologiset perusteet. Suomen Lähetysseura 2000.
 • Lähetys rajojen ylittäjänä: kokonaisvaltaisen lähetyskäsityksen vaikutus lähetystyön rakenteeseen. Kirkon tutkimuskeskus. Tampere 2003.
 • Mission in the New Millennium. Theological Grounds for World Mission. Muut tekijät Michael Cox ja John Mills. Suomen lähetysseura, Finnish Evangelical Lutheran Mission. Helsinki 2006 - myös venäjäksi, kiinankielinen versio valmisteilla.
 • Civitas Dei – Missiologinen keskustelu Jumalan valtakunnan murtautumisesta maailmaan. Suomen lähetysseura. Helsinki 2007.
 • Käännyttämistä vai kääntymystä? Vallankäytön ja kristillisen todistuksen sugde. Suomen lähetysseura. Helsinki 2010.
 • Maailmanlähetys tienhaarassa. Siirtymävaiheen missiologisia kysymyksiä. Suomen Lähetysseura. Helsinki 2012.
 • Tulevaisuuden kirkko. Suomen Lähetysseura. Helsinki 2014.
 • Kirkot historian murrosvaiheiheissa. Väyläkirjat, 2019.

EvankelioimisestaMuokkaa

 • Evankelioiminen kirkon perustehtävänä. Evankelioimisen teologiset perusteet. SKSK-kustannus 1992. Kirkon  tutkimuskeskuksen julkaisusarja.

JuhlajulkaisutMuokkaa

 • Yksi, pyhä, yhteinen : apostolinen todistus muuttuvassa maailmassa: piispa Matti Repo 60 vuotta. Kirjoittajat Tomi Karttunen ja Risto A. Ahonen. Kirjapaja, 2019.

Diakonia ja diakonaatin uudistusMuokkaa

 • Diakonaatin uudistus. Kirkon tutkimuskeskus sarja A N:no 56. 1991.
 • Die Entwicklung  des Diakonischen Amtes in den Lutherischen Kirchen insbesondere Finnlands zusammen mit Elsie Anne McKee, Diakonie in der klassischen Reformierten Tradition und Heute. Diakoniewissenschaftliches Institut an der Universität Heidelberg. 1996.
 • The Renewal of the Diaconate and the Holistic Mission of the Church. International Journal for the Study of The Christian Church. Number 4 2013.

Amerikkalainen teologia, uskonnollisuus ja politiikkaMuokkaa

 • Amerikkalaisen herätyskristillisyyden vaikutus suomalaiseen kristillisyyteen. Perusta 6/2017.
 • Kristillisen lähetystyön ja amerikkalaisen imperialismin dilemma John R. Mottin ajattelussa. Missiologian ja ekumeniikan seura. Vammala 1983. Väitöskirja. The Dilemma of  Christian Mission and  American Imperialism in the Thought of John R. Mott. (Dissertation) the University of Helsinki 1983.
 • Amerikkalaisen herätyskristillisyyden edistysoptimismi - Herätyssaarnaajien evankelioimisnäkemys 1700-luvulta Billy Grahamiin. Kirjapaja 1987.

KokoomateoksetMuokkaa

 • Kaksi erillistä englanninkielistä artikkelia kirkon Dialogues- sarjassa nro 2 1990 – Evaluation of the Official Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Evangelical Free Church of Finland sekä Appraisal of the Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and  the Pentecostal Movement of Finland.
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1984-1987. Harri Heino – Juha Kauppinen – Risto Ahonen. Kirkon tutkimuskeskus. Tampere 1989.
 • Diakonian teologiset perusteet kirjassa Hoivatkaa toinen toistanne. Toim. Kerttu Inkala. Kirjaneliö 1991.
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1988-1991. Harri Heino – Juha Kauppinen – Risto Ahonen. Kirkon tutkimuskeskus Tampere 1993.
 • Jumalan kasvot. Toim. Risto A. Ahonen ja Hans –Olof Kvist. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A. Nro64 1995. Siinä oman artikkelin teemana Kiistelty Kristus – Kristologia lähetysteologisen kontekstuaalisuuskeskustelun polttopisteessä.
 • The Diaconate and Ecclesiology in The Ministry of the Deacon, Ecclesiological Explorations. Ed. by Gunnel Borgegård, Olav Fanuelsen  & Christine Hall. Uppsala 2000.
 • Diakonian virka eri kirkoissa. Kirkolliskokouksen v. 2000 asettaman virkakomitean mietinnössä Palvelijoiksi vihityt. Suomen kirkon keskushallinto. Sarja  A 2002:1
 • Diakonia ja kirkon virka. Diakonian käsikirja. Toim. Riitta Helasvuo, Esko Koskenvesa, Pauli Niemelä, Juhani Veikkola. Kirjapaja 2002.
 • Lähetys: yhteinen usko - yhteinen tehtävä : Suomen Lähetysseuran teologiset periaatteet ja yhteistyön linja. Asiakirjan valmistellut työryhmä: Risto Ahonen ... (et al.). Suomen Lähetysseura. Helsinki 2003.
 • Karismaattinen ja evankelikaalinen hengellisyys. Spiritualiteetin käsikirja. Toim. Seppo Häyrynen, Heikki Kotila, Osmo Vatanen. Kirjapaja 2003.
 • Ihmisoikeudet missiologisessa keskustelussa. Kirjassa Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Toim. Mari Pöntinen ja Mikko Helminen. Suomen Lähetysseura. Helsinki 2005.
 • Usko ja tulevat teot. Suomen Lähetysseura katsoo tulevaisuuteen. Uskoa teoiksi 150 vuotta. Suomen Lähetysseura 1859 – 2009. Suomen Lähetysseura. Jyväskylä 2008.
 • Yksi vai monta totuutta. Luterilaisen Suomen loppu?. Kirkko ja monet uskonnot. Toim. Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Edita. Helsinki 2009.
 • Jumala ja keisari – Onko kirkko pyhittänyt vääriä valtoja. Teoksessa Tulkoon sinun valtakuntasi. Toim. Outi Lievonen – Juha Petterson. Suomen pipliaseura. Helsinki 2011.

LähteetMuokkaa