Rintasyöpä

rinnan pahanlaatuinen kasvain

Rintasyöpä on rinnan syöpätauti eli pahanlaatuinen kasvain. Rintasyöpä on länsimaisten naisten yleisin syöpätauti: vuoden 2015 tilanteessa siihen sairastuisi Suomessa elämänsä aikana noin joka yhdeksäs nainen. Rintasyöpää seulotaan mammografian avulla 50–69-vuotiailta naisilta Suomessa 2 vuoden välein. Riskiä lisääviä tekijöitä on tunnistettu elintavoista gynekologisiin ja geneettisiin tekijöihin. Taudin tavallisin oire on kivuton kyhmy rinnassa. Tauti tunnistetaan ja varmistetaan ns. kolmoisdiagnostiikalla, johon kuuluu lääkärin tekemä tutkimus, kuvantamistutkimuksia ja kudosnäytteiden tutkimuksia. Hoidossa käytetään mm. seurantatutkimuksia, leikkaushoitoja, sädehoitoa ja erilaisia lääkehoitoja, kuten solunsalpaajia (sytostaatteja), hormonaalisia lääkkeitä ja immuunihoitoja.

Rintasyöpä
Breast DCIS histopathology (1).jpg
5-vuotisennuste noin 88–90 %
Ensioireet kyhmyt, kipu, pistely, painon tunne, vetäytyminen, turvotus, punoitus, erite
Tärkein hoitomuoto leikkaus
Uusia tapauksia Suomessa vuosittain yli 5 000 (2015)
Alkuvaiheen tutkimuksia palpaatio, mammografia, histologia
Riskitekijät sukupuoli, ikä, elintapoihin liittyvät, gynekologiset, geneettiset, ionisoiva säteily
Rintasyöpä

OminaisuudetMuokkaa

Rintasyöpää on useaa kudostyyppiä, joihin kuuluu:

 • duktaalinen: ductus eli tiehyt, yleisyys noin 75–80 % syövistä
 • lobulaarinen: lobulus eli lohko, yleisyys noin 10–15 %
 • tubulaarinen: tubulus eli putki
 • medullaarinen: medulla eli ydin
 • musinoottinen: musiini

Duktaalinen tai lobulaarinen solukko ei ole välttämättä kudosta tutkittaessa tunkeutunut ympäröiviin sidekudoksiin, hermoihin, imu- tai verisuoniin, eli invasoitunut. Tällöin puhutaan in situ -karsinoomasta. Kudostyypillä on merkitystä, esim. duktaalinen in situ on invasiivisen syövän esiaste, mutta lobulaarinen in situ on vain invasiivista syöpää ennakoiva muutos – ei siis varsinainen syöpä. Toista nännin alueen ihottumana ilmenevää rintasyövän esiastetta kutsutaan Pagetin taudiksi. Esiasteita ei usein tarkalleen ottaen lasketa syöväksi, mutta niitä voidaan hoitaa samalla tavalla.

Invaasion lisäksi rintasyövästä voi levitä etäpesäkkeitä eli metastaaseja, tyypillisimmin seuraaviin rakenteisiin:

 • luusto
 • keuhkot
 • maksa
 • ylävartalon iho
 • ylävartalon imusolmukkeet
 • vatsakalvo
 • vatsaontelon imusolmukkeet
 • aivot

Kasvaimen koon ja invaasio- ja metastaasitilanteen perusteella syöville annetaan sen levinneisyyden tiiviiksi kuvaamiseksi ns. TNM-luokitus. Rintasyövän kasvu- ja leviämisnopeus on usein varsin hidas – tästä saadaan myös tietoa suoraan tutkimalla kudosnäytteistä jakautuvien solujen osuus (ns. proliferaatioprosentti). Erilaistumisaste, eli kuinka paljon solut muistuttavat normaalia kudosta, on myös tärkeä syöpäsolujen ominaisuus. Tätä kuvataan ns. gradus-luokkana.

Syöpäsolujen genomi ja reseptorit vaihtelevat runsaasti ja ovat auttaneet jo varsin pitkään rintasyövän hoidossa. Rintasyöpänäytteestä tutkitaan estrogeeni- ja progesteronireseptoreiden pitoisuus sekä HER2-geenin kopiomäärä.[1]

EsiintyvyysMuokkaa

Rintasyövän esiintyvyys on kasvanut Suomessa voimakkaasti 1960-luvulta lähtien[2]. Vuonna 2015 Suomessa todettiin yli 5 000 uutta rintasyöpätapausta. Lisäksi täysin paikallisia syöpämuutoksia – ns. in situ -karsinoomia – todettiin noin 450. Tämän tilanteen vallitessa noin joka yhdeksäs nainen sairastuisi elämänsä aikana.[1]


Rintasyövän esiintyvyys on suurin hyvin koulutettujen ja hyvätuloisten naisten keskuudessa, mikä selittynee ainakin osittain sillä, että hyvätuloiset tekevät vähemmän ruumiillista työtä[3] ja käyttävät enemmän alkoholia[4].

SyytMuokkaa

Seuraavat tekijät näyttävät lisäävän rintasyövän riskiä[1]:

 • sukupuoli: miesten rintarauhaskudoksen vähyyden ja hormonaalisten erojen vuoksi rintasyöpä on lähes kokonaan naisten tauti. Naisten rintasyöpiä todetaan vuosittain yli 5 000 ja miesten noin 25.
 • ikääntyminen: rintasyöpä alkaa yleistyä voimakkaasti noin 45 ikävuoden jälkeen. Vain kolme tuhannesta sairastuneesta on alle 30-vuotiaita ja noin puolet todetaan yli 60-vuotiailla naisilla.
 • yli 30:n painoindeksi lisää rintasyövän riskiä 50 prosenttia vaihdevuodet ohittaneilla naisilla[5]
 • tupakointi
 • runsas alkoholin käyttö: peräti 11 % rintasyövistä saattaa selittyä alkoholinkäytöllä[6].
 • fyysisesti kevyt työ[7]
 • ionisoiva säteily
 • gynekologiset syyt
  • kuukautisten alkaminen nuorella iällä
  • myöhäinen vaihdevuosi-ikä
  • imettämättömyys
  • synnyttämättömyys
  • vähäinen täysiaikaisten raskauksien määrä
  • myöhäinen ensisynnytys (yli 30-vuotiaana)
  • yli 3-5 vuoden pituinen hormonikorvaushoito
  • munasarjojen poisto ennen menopaussia
  • LHRH-analogihoito ennen menopaussia
 • korkean estrogeenitason syyt miehellä
 • geneettiset syyt: 5–10 % tapauksista. Tunnetuimmat altistavat geenit ovat BRCA1 ja BRCA2.
 • metabolinen oireyhtymä [8]

VaikutuksetMuokkaa

Rintasyöpä voi olla oireeton, mutta seuraavat oireet ovat mahdollisia taudin eri vaiheissa[1]:

 • paikalliset oireet
  • kyhmy rinnassa tai kainalossa: noin 80 %:lla
  • kipua, pistelyä tai painon tunnetta rinnassa: noin 10 %:lla
  • ihon tai nännin vetäytyminen
  • ihon, nännin tai rintarauhasen turvotus
  • rinnan punoitus
  • Pagetin tauti: nännipihan ihotauti
  • erite nännistä: harvoin
 • metastaasit
  • luustometastaasit
  • keuhkometastaasit
  • maksametastaasit
  • ylävartalon ihometastaasit
  • ylävartalon imusolmukemetastaasit
  • vatsakalvometastaasit
  • vatsaontelon imusolmukemetastaasit
  • aivometastaasit
 • metastaasien aiheuttamat paikallisoireet
 • yleisoireet
  • väsymys
  • laihtuminen
 • rintasyövän uusiutuminen: todettu 20 oireettoman vuoden jälkeenkin
 • kuolleisuus: 10-vuoden tapauskuolleisuus on nykytilanteessa noin 15 %

DiagnostiikkaMuokkaa

Diagnoosi pyritään varmistamaan avohoidossa. Seurannassa heräävä metastaasiepäily riittää lähetteeseen syöpätautien yksikköön.[1]Täsmällisemmät hoitoketjut vaihtelevat hieman alueesta riippuen.

Kliininen tutkimusMuokkaa

Diagnostiikan ensimmäinen osa on lääkärin tekemä tutkimus, johon kuuluu ainakin:

 • haastattelu
 • rinnan tarkastelu
 • rinnan tunnustelu
 • lähialueen imusolmukkeiden tunnustelu

Jos potilaan tulosyynä on yleisoireet, on kliinisen tutkimuksen luonnollisesti oltava paikallista laajempi.

KuvantaminenMuokkaa

Jos rintasyöpää on syytä epäillä kliinisen tutkimuksen perusteella, ensisijainen kuvantamismenetelmä on yleensä mammografia eli rinnan röntgenkuvaus. Tietyissä tapauksissa myös kaikukuvauksesta, suurennusmammografiasta, magneettikuvauksesta ja galaktografiasta (maitotiehyiden varjoainekuvaus) voi olla hyötyä.[1]

Mammografiaa suositellaan myös oireettomille 50–69-vuotiaille naisille 2 vuoden välein. Suomessa kunnat maksavat seulontakäynnit kyseisessä ryhmässä.[1]

Rintasyöpä
 
Luokitus
ICD-10 C50
ICD-9 174-175

Histologinen tutkimusMuokkaa

Rinnan muutoksesta ja poikkeavista kainalon imusolmukkeista otetaan mammografia- tai kaikukuvaus-avusteisesti paksuneulanäyte[1]. Koepala lähetetään patologian laboratorioon, jossa siitä valmistetaan värjättyjä kudosleikkeitä. Tavallisesti käytetään hematoksyliini-eosiinivärjäystä ja lisäksi värjätään estrogeeni- ja progesteronireseptorit ja HER2-geenit. Leikkeet tutkitaan systemaattisesti mikroskoopin avulla ja löydöksistä laaditaan lausunto.

HoitoMuokkaa

Suuri osa seurannasta ja hoitojen haittavaikutusten ja muiden oireiden hoidosta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Vaativampi hoito toteutetaan erikoissairaanhoidossa.[1]

SeurantaMuokkaa

Jos rinnassa havaittu muutos on kliinisen tutkimuksen, kuvantamistutkimusten ja histologisen tutkimuksen perusteella hyvänlaatuinen, sitä suositellaan seurattavaksi[1].

Hoidetun rintasyövän seurannassa tunnistetaan hoitojen haittavaikutukset, uudet syövät ja muut mahdolliset terveysongelmat. Seurantatutkimuksiin kuuluu mm.[1]:

 • oirehaastattelu
  • yleiskunto
  • kipu
 • rintojen tunnustelu
 • leikkausalueen tunnustelu
 • ylävartalon imusolmukkeiden tunnustelu
 • leikatun puolen olkanivelen manuaalinen tutkimus
 • mammografia: ajoitus 1–2 vuoden välein paitsi hyvin iäkkäillä

LeikkaushoitoMuokkaa

Kliinisen tutkimuksen, kuvantamistutkimusten ja histologisen tutkimuksen jälkeen epävarmaksi jääneet muutokset rinnoissa kannattaa yleensä poistaa eli resekoida. Diagnosoidut syöpäkasvaimet poistetaan rintaa säästävästi, jos kasvaimen reunoille saadaan jätettyä riittävästi tervettä kudosta (ns. tervekudosmarginaali).[1]

Vartijaimusolmukeleikkauksessa kasvaimen alueelle ruiskutetaan ennen leikkausta väri- tai radioaktiivista ainetta, joka kulkeutuu kainalon imusolmukkeisiin. Värjäytyneet imusolmukkeet (ns. vartijaimusolmukkeet) tutkitaan, ja jos niissä ei ole syöpäkudosta, ei muita imusolmukkeita tarvitse poistaa.[9] Muutoin tehdään kainalon tyhjennysleikkaus eli evakuaatio. Tämän jälkeen voidaan tehdä rinnan korjausleikkaus eli rintarekonstruktio vatsa- tai selkäkielekkäällä.[1]

Leikkauksilla voi olla seuraavia haittavaikutuksia[1]:

 • leikkausalueen turvotus
 • leikkausalueen punoitus
 • haavaontelon kudosnestekertymä
 • leikkausalueen infektio
 • kainalon laskimotulehdukset
 • kainalon imusuonitulehdukset
 • interkostobrakiaalihermon vauriot
 • kainalo-olkavarsikipu
 • kainalo-olkavarsialueen pistely
 • kainalo-olkavarsialueen puutuminen
 • yläraajan turvotus

LääkehoitoMuokkaa

Rintasyövän lääkehoito toteutetaan sytostaateilla, hormonaalisilla lääkkeillä tai vasta-aineilla. Lääkehoidon valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät[1]:

 • raskaus
 • uusiutumisriskiarvio: erityisesti yli 10 % riski 10 vuoden aikana
 • ikä
 • vaihdevuosistatus
 • syövän estrogeenireseptoripitoisuus
 • syövän progesteronireseptoripitoisuus
 • syövän HER2-geeniekspressio
 • syövän erilaistumisaste
 • kasvaimen koko: yli 2 cm lisää jonkin verran mikrometastaasien ja uusiutumisen riskiä
 • kainalon imusolmuke-etäpesäkkeet

Sytostaateista käytetään varsinkin taksaani-antrasykliiniyhdistelmää. Hormonihoidossa käytetään lääkkeinä antiestrogeenejä (tamoksifeeni, fulvestrantti), aromataasi-inhibiittoreita (anastrotsoli, letrotsoli, eksemestaani) ja LHRH-analogeja. Vasta-aineista hoitovaihtoehtona on HER2-vastainen trastutsumabi.[1]

Rintasyövän luustomestaaseihin voidaan käyttää bisfosfonaatteja tai denosumabia. Oireenmukaisessa lääkehoidossa keskeisiä ovat kipulääkkeet.[1]

SädehoitoMuokkaa

Rintojen sädehoidon valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät[1]:

 • raskaus: vasta-aiheinen
 • rintaa säästävä leikkaus: yleensä aina
 • kasvaimen koko: yli 2 cm lisää mikrometastaasien ja uusiutumisen riskiä
 • syövän estrogeenireseptoripitoisuus
 • syövän progesteronireseptoripitoisuus
 • syövän HER2-geeniekspressio
 • kainalon imusolmuke-etäpesäkkeet

Lisäksi voidaan sädehoitaa rintasyövän luusto- ja aivometastaaseja[1].

Psykososiaalinen tukiMuokkaa

Rintasyöpään sairastuneille on Suomessa mm. sopeutumisvalmennuskursseja[1].

Taloudellinen tukiMuokkaa

Potilas saa Suomessa tarvittaessa maksusitoumuksen rintaproteesia ja peruukkia varten. Sairaus voi vaatia sairaslomaa vuodenkin verran, harvoin pidempiaikaisesti.[1]

TutkimushoidoistaMuokkaa

Kversetiini toimii rintasyöpää estävästi ja tuhoavasti ainakin viidellä eri tavalla: herkistää jakaantumisvaiheessa olevat solut hypertermiasta aiheutuvalle apoptoosille (ohjelmoidulle lämpökuolemalle), sytostaattina, selektiivisenä estrogeenireseptorin modulaattorina (SERM, tamoksifeeniä voimakkaampi), COMT:n ja DNMT:n toiminnan (katekolien ja DNA:n metylaation) salpaajana[10][11], sekä ohjelmoidun solukuoleman (apoptoosin) aiheuttavien proteiinien säätelijänä.[12] Käyttö suurilla annoksilla voi aiheuttaa kversetiinin raudansitomisominaisuudesta johtuvaa verisuoniston kehittymistä hapettomuudesta kärsivillä alueilla (joista kasvaimet ovat merkittävimpiä). Tämän takia pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla ei ole suositeltavaa.

Olaparib on uudempi rintasyöpäsoluja tuhoava lääke, joka toimii täsmällisesti molekyylitasolla BRCA1- ja BRCA2-peräisten rintasyöpien hoidossa. Hoidon sivuvaikutukset ovat perinteisiä solumyrkkyjä selvästi vähäisempiä, sillä hoito ei tapa terveitä soluja. 12/19 potilaasta on kokenut tuumorin merkittävää ja kestävää pienentymistä, vaikka näitä on aiemmin pidetty vaikeina ja lääkehoitoihin reagoimattomina. Tutkimuksen tulokset julkaisi New England Journal of Medicine kesäkuussa 2009.[13]

Nopeasta energia-aineenvaihdunnastaan johtuen rintasyöpäsolut erittävät ympärilleen jopa 200 kertaa nopeammin happoja kuin normaalit solut.[14] Hapan ympäristö lisää etäpesäkkeiden syntymisen riskiä[15], tulehdustilaa[16], heikentää vastustuskykyä[17] ja heikentää sädehoidon tehokkuutta[18]. Toisaalta paikallinen happamuus lisää solujen altiutta kuolla lämpötilan nousun aikana (42–45 °C, katso aiempi viite), joten ultraäänen, infrapunasäteilyn (far-infrared treatment, FIRT tai near-infrared treatment metodista riippuen) tai invasiivisen vastuksen käyttämistä[19] on tutkittu [20].

Immunoterapeuttisista hoitotavoista tutkimusvaiheessa on muun muassa T-solujen (lymfosyytit) käyttö, koska niiden luonnollisiin tehtäviin kuuluu tuhota epänormaalit solut ja niiden pitoisuuden kasvaimessa on todettu korreloivan potilaan hoitoennusteen kanssa.[21][22]

Syövän immuunihoidot, immunoterapiaMuokkaa

Vuodesta 1997 alkaen käyttöön on tullut useita syövän immuunihoitoja (myös nimellä IO-hoito, immuno-onkologinen hoito ja syövän immunoterapia), joissa valjastetaan potilaan oma keho taistelemaan syöpää vastaan. Hoidon tarkoituksena on vahvistaa elimistön omaa immuunireaktiota syöpää vastaan ja auttaa immuunijärjestelmää tappamaan syöpäsolut. Immuunihoitoja käytetään useiden erilaisten syöpien hoidossa, joiden joukossa ovat muun muassa keuhkosyöpä, virtsarakon syöpä, rintasyöpä, melanooma, gynekologiset syövät ja munuaissyöpä.

Yhteiskunnalliset ilmiötMuokkaa

 
Vaaleanpunainen nauha kuvastaa rintasyövän vastaista kampanjaa.

Yhdysvalloissa perustettiin 1990-luvulla Pink ribbon -kampanja, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoa jatkuvasti yleistyvästä rintasyövästä ja kerätä rahaa taudin tutkimuksiin. Symboliksi valittiin vaaleanpunainen rusetti. Kampanja levisi pian muihin maihin, ja se on järjestetty Suomessakin useamman kerran nimellä Roosa nauha. Suomessa kampanjan tuotto ohjataan Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastoon, joka rahoittaa suomalaista rintasyöpätutkimusta.[23]

Yhdysvalloissa miesten rintasyövän tunnettavuutta on lisännyt muun muassa entinen senaattori Edward Brooke, jolla todettiin rintasyöpä syyskuussa 2002.

LähteetMuokkaa

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Riikka Huovinen: ”Rintasyöpä”, Lääkärin käsikirja. Duodecim Kustannus Oy, 2017.
 2. Elintasosairaudeksi muuttunut rintasyöpä yleistyy hurjaa vauhtia: nämä asiat altistavat sille Kotiliesi.fi. 21.4.2019. Viitattu 25.5.2021.
 3. Elintasosairaudeksi muuttunut rintasyöpä yleistyy hurjaa vauhtia: nämä asiat altistavat sille Kotiliesi.fi. 21.4.2019. Viitattu 25.5.2021.
 4. Anniina Wallius: Tutkimus: Rikkaat ja koulutetut juovat eniten. Yle Uutiset. 6.5.20151. Viitattu 17.2.2020.
 5. Elintasosairaudeksi muuttunut rintasyöpä yleistyy hurjaa vauhtia: nämä asiat altistavat sille Kotiliesi.fi. 21.4.2019. Viitattu 25.5.2021.
 6. Alcohol Linked to Cancer Risk in Women
 7. Elintasosairaudeksi muuttunut rintasyöpä yleistyy hurjaa vauhtia: nämä asiat altistavat sille Kotiliesi.fi. 21.4.2019. Viitattu 25.5.2021.
 8. Thomas N Seyfried, Laura M Shelton: Cancer as a metabolic disease. Nutrition & Metabolism, 27.1.2010, nro 7, s. 7. PubMed:20181022. doi:10.1186/1743-7075-7-7. ISSN 1743-7075. Artikkelin verkkoversio.
 9. Rintasyövän hoito 14.6.2002. Duodecim Käypä hoito. Viitattu 10.6.2007.
 10. Quercetin Potentiates L-Dopa Reversal of Drug-Induced Catalepsy in Rats: Possible COMT/MAO Inhibition
 11. Tea intake, COMT genotype, and breast cancer in Asian-American women
 12. Antioxidants and cancer, part 3: quercetin
 13. New Drug Kills Cancer with Few Side Effects
 14. Breast cancer cells have a high capacity to acidify extracellular milieu by a dual mechanism
 15. Involvement of cathepsins in the invasion, metastasis and proliferation of cancer cells
 16. Regulation of vascular endothelial growth factor expression by acidosis in human cancer cells
 17. Relevance of tumor microenvironment for progression, therapy and drug development
 18. Influence of Tumor pH on Therapeutic Response
 19. Scientists investigate new cancer treatment
  Nanoshell-Mediated Near-Infrared Thermal Therapy of Tumors under Magnetic Resonance Guidance
  Evaluation of systemic tolerance of 42.0 degrees C infrared-A whole-body hyperthermia in combination with hyperglycemia and hyperoxemia. A Phase-I study
  Nd: YAG interstitial laser thermotherapy in the treatment of breast cancer
 20. Hyperthermia in combined treatment of cancer
 21. Immunotherapeutic Approaches for the Treatment of Breast Cancer
 22. T Cell immunotherapy of human breast cancer.
  Transfer of T Cell Specificity for the Treatment of Breast Cancer: A preclinical Study
  Enhancing the Effectiveness of Breast Cancer Immunotherapy through Manipulation of the T Cell Cytoskeleton
  T-Cell Homeostasis in Breast Cancer Survivors With Persistent Fatigue
 23. Roosa nauha Syöpäjärjestöt. Viitattu 10.6.2007.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Rintasyöpä.