Reaktanssi

Reaktanssi (tunnus X) tarkoittaa vaihtovirtapiirissä sähköisen 'vaihtovirtavastuksen' eli impedanssin imaginaarista osaa.

Impedanssi Z on piirin resistanssin R ja reaktanssin X summa,

,

missä j on imaginääriyksikkö. Reaktanssin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on ohmi (Ω).

Impedanssin käänteisarvo on admittanssi ja sen imaginääriosa on suskeptanssi (tunnus B). Admittanssin reaaliosa on konduktanssi (tunnus G), jonka yksikkö on siemens (S).

Reaktanssin aiheuttama vaihesiirtoMuokkaa

Vaihtovirtapiirissä reaktanssi aiheuttaa piirielementin yli olevan jännitteen ja sen läpi kulkevan virran välille vaihe-eron. Tämä tarkoittaa että virran ja jännitteen nollakohdat sattuvat eri aikaan. Vaihe-eron suuruus radiaaneina saadaan kaavasta:

 .

Reaktiiviset komponentitMuokkaa

Reaktanssia aiheuttavia komponentteja ovat kela, jonka reaktiivisuutta kuvaa sen induktanssi, ja kondensaattori, jonka reaktanssia aiheuttava ominaisuus on sen kapasitanssi. Puhutaankin erikseen induktiivisesta reaktanssista (tunnus XL), joka on positiivinen suure, ja kapasitiivisesta reaktanssista (tunnus XC ), joka on negatiivinen. Näihin komponentteihin varastoituu sisäistä energiaa: kelassa virran synnyttämään magneettikenttään ja kondensaattorissa jännitteen aiheuttamaan sähkökenttään.

Reaktanssin taajuusriippuvuusMuokkaa

Kelan ja kondensaattorin vaikutukset riippuvat taajuudesta ja ovat toisilleen vastakkaissuuntaisia.

Induktanssin reaktanssi on suoraan verrannollinen taajuuteen: induktanssin L reaktanssi XL taajuuden f funktiona voidaan laskea kaavasta:

 .

Kapasitanssin reaktanssi on kääntäen verrannollinen taajuuteen: kapasitanssin C reaktanssi XC taajuuden f funktiona voidaan laskea kaavasta:

 

On huomattava, että induktanssin ja kapasitanssin reaktanssit ovat vastakkaismerkkiset (vaikka kapasitiivisen reaktanssin edestä miinusmerkki jätetäänkin kaavakokoelmissa joskus pois.) Siksi ne voivat sopivissa olosuhteissa kumota toisensa. Kelan ja kondensaattorin muodostamassa sarjaan kytketyssä resonanssipiirissä kokonaisreaktanssi X on X = XC + XL. Tällöin induktanssin ja kapasitanssin reaktanssit kumoavat toisensa sarjaresonanssitaajuudella

 .

Katso myösMuokkaa

Sähköiset vastussuureet: Tasavirta
resistanssi, vastus (Ω) konduktanssi, johtavuus (S)
Sähköiset vastussuureet: Vaihtovirta
Kompleksiluku (vaihekulma) Impedanssi (Ω) Admittanssi (S)
Reaaliosa (0°) resistanssi konduktanssi
Imaginaariosa (90°) reaktanssi suskeptanssi


KirjallisuuttaMuokkaa

  • Voipio, Erkki: Sähkö- ja magneettikentät. Moniste 381. Espoo: Otakustantamo, 1987. ISBN 951-672-038-2.