Rauhanpalkinto

Rauhanpalkinto on valtion, kansainvälisen järjestön tai hallituksista riippumattoman järjestön julkinen tunnustusselvennä rauhan tai ihmisoikeuksien edistämisestä. Koska keinot rauhan tai ihmisoikeuksien edistämiseen vaihtelevat erityisesti kylmän sodan aikana osapuolet myönsivät palkintoja tahoille, joille toiset eivät olisi todennäköisesti sisäpoliittisesta syystä myöntäneetkenen mukaan?.

Tim Holmes, Anima mundi on YK:n naisten rauhanpalkinto.

Länsimaisia rauhanpalkintoja myönnettiin toisinajattelijoille ihmisoikeuksien edistämisestä, kun taas neuvostoliittolainen palkinto meni usein rauhaa pasifismin ja aseistariisunnan keinoin edistäville henkilöillekenen mukaan?. Ihmisoikeuksien korostaminen heikensi kommunististen puolueiden arvovaltaa vaikuttaa toisinajattelijoihinsa, kun taas asevarustelun kritisoiminen heikensi länsimaiden arvovaltaa, erityisesti Yhdysvaltain teknis-taloudellista johtoasemaa asevarustelussakenen mukaan?.