Rappiotila

maatila, jonka viljely on laiminlyöty

Rappiotila eli rappioviljelmä on tila, jonka peltojen viljely on lyöty laimin tai metsää on hävitetty, jätetty hoitamatta tai jätetty uudistamatta. Nimitystä käytetään jo sellaisesta tilasta, jonka peltojen viljasadot ovat huomattavasti alempia kuin paikkakunnan muiden vastaavien viljelmien sadot. Samoin tilan metsien kasvukunto voi olla huomattavasti heikompi kuin paikkakunnan vastaavien metsien kasvukunto. Vuoden 1945 maanhankintalain mukaan voitiin tällainen maa pakkolunastaa asutustoiminnan tarpeisiin, ellei tilan rappio johtunut omistajan alaikäisyydestä, vanhuudesta, sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä. Vuosina 1945–1962 otettiin maanhankintalain ja maankäyttölain perusteella rappiotiloja asutustarpeisiin 65 720 hehtaaria.[1][2] Rappiotilan lähikäsitteitä ovat autiotila ja verohylky.

Lähteet

muokkaa
  1. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965, hakusana rappiotila.
  2. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966, hakusana rappiotila.