Rahtipörssi

Rahtipörssit ovat lähinnä huolitsijoille ja rahdinkuljettajille tarkoitettuja virtuaalisiaselvennämarkkinapaikkoja, mutta moderneissa rahti- ja kuormatilapörsseissä myös kaupan ja teollisuuden alan yrittäjät hyväksytään jäseniksi. Pörssin käyttäjät voivat tarjota rahtia, jolle ei vielä ole löytynyt sopivaa kuljetustapaa. Kuljetuspalvelun tarjoajat löytävät pörssistä puuttuvaa paluukuormaa, siirtokuormaa sekä täydennyskuormaa sekä voivat myös tarjota vapaata kuormatilaa. Rahtipörssin käyttäjät hyötyvät täten optimoidusta kuljetuskaluston käyttöasteesta, mikä puolestaan on merkittävä säästö polttoainekustannuksissa, kuljetuksien hinnoissa sekä päästöjen vähentämisessä. Pienimmissä paikallisissa rahtipörsseissä saattaa olla vain muutamia kymmeniä käyttäjiä ja suurimmissa jopa yli 100 000 käyttäjää.lähde?