Puuntyöstö

Puuntyöstö on puumateriaalin muokkaamista erilaisiksi tuotteiksi tai tuotteiden aihioiksi joko koneellisesti tai käsityövälinein.

TyömenetelmätMuokkaa

MitoittaminenMuokkaa

Tuotetta valmistettaessa yksi lopputuloksen kannalta merkittävä osa-alue on mitoittaminen. Apuvälineinä mitoittamisessa käytetään suorakulmaa, viivainta, mittaa sekä erilaisia piirtimiä.

TyöstötekniikatMuokkaa

Tyypillisimpiä puuntyöstötekniikoita ovat esimerkiksi höylääminen, sahaaminen, sorvaaminen, taivuttaminen, poraaminen ja talttaaminen. Raaka-aine on valittava käyttökohteen mukaan, sillä eri puulajeilla ja eri tavoin työstetyillä puuraaka-aineilla on erilaiset ominaisuudet. Käytettävä puuraaka-aine voi olla esimerkiksi massiivipuuta, vaneria, MDF-levyä tai lastulevyä. Samaan tuotteeseen voidaan yhdistellä eri raaka-aineita ja puulajeja. Puumateriaalin työstössä on huomioitava puun syyrakenne sekä mahdolliset oksakohdat, sillä ne vaikuttavat rakenteen lujuuteen sekä lopputuloksen ulkonäköön.

Katso myös: Puunveisto
 
Senkkaliitos

LiitosmenetelmätMuokkaa

Pääartikkeli: Puuliitos

Puumateriaaleja voidaan liittää toisiinsa liimaamalla, tapittamalla, ruuvaamalla, naulaamalla tai erityisin sinkkaliitoksin. Liitoksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota osien yhteensopivuuteen sekä puun syyrakenteeseen, jotta liitoksesta tulee siisti ja kestävä.

PintakäsittelyMuokkaa

Puumateriaalia voidaan pintakäsitellä esimerkiksi lakkaamalla, petsaamalla, maalaamalla, vahaamalla, öljyämällä tai tervaamalla. Ennen pintakäsittelyä puupinnan tulee olla sileä ja puhdas, minkä vuoksi varsinaista pintakäsittelyä edeltää huolellinen hionta. Jos käsiteltävässä tuotteessa on jäännöksiä aikaisemmista pintakäsittelyaineista, on ne poistettava huolellisesti.

TyövälineetMuokkaa

KäsityövälineetMuokkaa

  • taltat
    • tasataltta
    • kourutaltta
    • erilaiset koristeveistotaltat
 
Käsihöylä

TyöstökoneetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Scott, Ernest: Suuri puutyökirja. Tammi, 2004. 951-31-2976-4.