Puu (tietorakenne)

abstrakti tietotyyppi, joka koostuu hierarkkisesti toisiinsa linkitetyistä solmuista

Puu on tietorakennetyyppi, joka koostuu puurakenteen muodostavista hierarkisesti toisiinsa linkitetyistä solmuista. Tyypillisesti tietojenkäsittelytieteessä käytetään binääripuita, joissa solmulla voi olla enintään kaksi lapsisolmua.

Yksinkertainen järjestämätön puu. Esimerkiksi solmulla, jonka arvo on 7, on kaksi lasta, arvoiltaan 2 ja 6, sekä yksi vanhempi, arvoltaan 2.

KäyttökohteitaMuokkaa