Puolivakinainen palokunta

Puolivakinainen palokunta on vanha nimitys palokuntamuodosta, jossa sivutoimiset palomiehet ovat tehneet henkilökohtaisen työsopimuksen aluepelastuslaitoksen kanssa. Eli miehistö toimii toimenpidepalkkaisena työntekijänä erotuksena VPK:n jäsenistä, jotka ovat mukana yhdistyksensä tekemän sopimuksen perusteella. Toimenpidepalkkainen saa korvausta tuntipalkan muodossa osallistumisestaan pelastustoimeen (harjoitukset, koulutukset ja hälytykset). Myös vuorollaan varallaolaosta maksetaan osassa pelastuslaitoksia, yleensä 30 % tuntipalkasta. Varallaolovuoroisen on osallistuttava hälytykseen, muiden osallistuminen vaihtelee muun muassa vuorokaudenajan ja siviilityön mukaan. VPK:ssa toiminta perustuu yleensä talkootyöhön.

Puolivakinaiset sammutusmiehet toimivat yleensä operatiivisissa tehtävissä yhdessä ja rinnan pelastuslaitoksen vakituisen päällystön ja miehistön kanssa. Peruskoulus järjestetään erilaisilla kursseilla. Peruskursseja ovat: sammutustyön-, savusukellus-, pelastustyön-, palokuntien ensiapu-, vaarallisten aineiden torjunnan ja öljyntorjunnan kurssit. Jatkokoulutusta ovat mm. yksikönjohtajan kurssit ja ensivaste yms. erikoiskurssit. (samat kurssit kuin VPK:laisilla) Täydennyskoulutus toteutetaan viikkoharjoituksina, joihin on sitouduttu osallistumaan työsopimuksessa.

Puolivakinaiset tekevät samoja pelastustoimen tehtäviä kuin vakinaisetkin, pois lukien sairaankuljetus. Perustaitoisen tulee hallita savusukellus, kemikaalisukellus ja pintapelastus. Vesisukellukseen voi kouluttautua erikseen palvelutasopäätösten mukaan. Suurin osa puolivakinaisista osallistuu myös ensivasteeseen.

Katso myösMuokkaa