Tämä artikkeli kertoo maantieteellisestä käsitteestä. Muista merkityksistä katso Pudas (täsmennyssivu).

Pudas on joen tai virran osa, joka erkanee pääuomasta ja palaa siihen toisaalla.

Yleisenä maantieteelisenä käsitteenä putaan määrittely on tämä riipumatta erillisen uoman syntytavasta.lähde?

Yksinkertaisimmassa tapauksessa saari tai kari synnyttää putaan. Toisaalta pudas voi virrata erillään useita kilometrejäkin.lähde?

Suistoissa joet haarautuvat useiksi suuhaaroiksi, joita ei kuitenkaan yleensä kutsuta putaiksi, sillä niissä vesi laskee useita haaroja pitkin palaamatta yhdeksi virraksi.

Alkuperäisessä merkityksessään Pohjois-Pohjanmaalla sanan pudas merkitys on joen historiallinen sivu-uoma joka on yleensä aiheutunut jää-, tai muusta padosta, joka on hetkellisesti pakottanut joen virtauksen pois varsinaisesta uomastaan. Virtaava vesi on tehnyt pääuoman rinnalle sivu-uoman pehmeään maaperään. Myöhemmin uusi uoma on jäänyt rauhallisesti virtaavan veden osuudeksi, ja jopa tukkeutunut lahdeksi, lammeksi tai suoksi. Putailla onkin havaittavissa selkeä kehityskierto: aluksi uusi pudas on virtaava ja hiekkapohjainen. Myöhemmin pudas kasvaa umpeen ja soistuu puhtaana pitävän virtauksen puuttuessa. Putaan elinkierto alkaa usein uudestaan joidenkin vuosikymmenten jälkeen kun uusi jääpato tukkii joen pääuoman ja virtaus käy putaan kautta puhdistaen sen mudasta ja lieoista. Putaiden flora ja fauna ovatkin tyypillisesti hyvin rikkaita ja erikoisia putaan luonteen virtaveden, lammen ja suon alati muuttuvana ekosysteeminä. Putaan nimellä kutsutaan myös uoman rinnalla olevaa saarta tai nientä esm. Kollajan Mörköpudas (kartoissa Punkkisaari) ja Puukkopudas. Putaita ei ole vielä tyypitetty EU:ssa erityiseksi luontotyypiksi, mutta asiaa viedään eteenpäin.lähde?

Jos joen sivu-uoma on pysyvä, kivikkopohjainen ja muuttumaton niin silloin niitä nimitetään ainakin IIjoen ja Kiiminkijoen vesistöalueilla joeksi ja näiden rinnakkain virtaavien jokien välisiä alueita saariksi erotuksena putaista.lähde?

Katso myösMuokkaa

Tämä meriin, järviin, jokiin tai muihin vesimuodostumiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.