Pseudovektori

Pseudovektori eli aksiaalivektori on matemaattinen olio, joka muistuttaa tavallista (polaari)vektoria. Tavalliset vektorit muuttuvat vastakkaissuuntaisiksi, kun niiden komponentit kerrotaan jollakin miinusluvulla, esimerkiksi -1:llä. Pseudovektoreille tämä ei päde.

Jos avaruus peilataan tason suhteen, normaalien polaaristen vektoreiden peilitasoa vastaan kohtisuora komponentti muuttuu vastakkaissuuntaiseksi, muut komponentit pysyvät ennallaan. Pseudovektorien laita on päinvastoin.

Yleinen tapa konstruoida pseudovektori p on ottaa (polaari)vektorien a ja b ristitulo:

p = a × b

Kahden pseudovektorin ristitulo on myös pseudovektori. Sen sijaan pseudovektorin ja polaarisen vektorin ristitulo on normaali polaarinen vektori. Polaarivektorin ja pseudovektorin skalaaritulo on pseudoskalaari.

Fysiikassa pseudovektoreita ovat monet pyörimisliikkeeseen liittyvät suureet kuten kulmanopeus ja liikemäärämomentti. Ne on määritelty pyörimisliikkeen akselin suuntaisiksi oikeakätisyyssäännön mukaisesti siten, että jos pyörimisliike tapahtuu nyrkissä olevan oikean käden sormien suuntaisesti, peukalo osoittaa tällaisen vektorisuureen suunnan. Myös sähkövirran magneettikentän voimakkuus on pseudovektori, sillä sähkövirtaa ympäröivän pyörteisen magneettikentän suunta määräytyy oikeakätisyyssäännön mukaisesti.

Katso myösMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa