Probell

organisaatio
(Ohjattu sivulta ProBell)

Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry oli yhdistys (2007-2018), jonka tarkoituksena oli edistää ongelmaperustaisen oppimisen tutkimusta, kehittämistä ja pedagogista soveltamista koulutuksen ja työelämän konteksteissa.

ProBell ry osallistui kansainväliseen ja kansalliseen oppimista käsittelevään julkiseen keskusteluun, järjesti voittoa tavoittelematta kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja, harjoitti tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä teki yhteistyötä vastaavien kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa.

Probell ry:n näkyvin toimintamuoto on vuosittain järjestettävä ongelmaperustaisen oppimisen konferenssi.

Yhdistys jatkoi vuosina 2000–2007 toimineen Tampereen yliopistossa toimineen ProBell-tutkimusryhmän toimintaa. Tutkimusryhmän tieteellisenä johtajana toimi edesmennyt professori Anna Raija Nummenmaa ja se sai rahoitusta Suomen Akatemialta.

Aiheesta muuallaMuokkaa