Postmoderni sodankäynti


Postmoderni sodankäynti tarkoittaa sodankäyntiä postmodernissa yhteiskunnassalähde?, jolle on tyypillistä hierarkkisuuden asemesta verkostomainen järjestäytyminen, tavaroiden arvon ohella myös niihin liittyvien palveluiden yhä suurempi arvo, aineen osittainen korvaaminen aineen tehokkaammalla käsittelyllä tiedon avulla jne.

Sodankäynti postmodernissa yhteiskunnassa perustuu valtiolliset rajat ylittävään verkkoon, jonka perusrakenteena ovat energiana sähköntuotanto, suorittajina tietokoneet, varastoina tietokonemuistit sekä kuljetuskeinoina nopeat tietoliikenneyhteydet ja niiden avulla muodostettu tietokoneverkko.

Johtoajatuksena on helppo, transaktiokustannuksiltaan vähäinen pääsy tietoon maailmanlaajuisesti sekä rajoittamattomuudesta johtuva aikaista korkeampi kompleksisuuden taso. Sodankäynnin laajuus nousee kulttuurien maailmanlaajuiselle tasolle, mikä viittaa globalisaatioon.

Siirtyminen postmoderniin sodankäyntiin tapahtuu globaalien tietoverkkojen kautta ja ajankohta on noin vuosi 2000. Tiedon tallennuksen ja välittämisen hinta laskee murto-osiin aiemmasta ja se leviää sekunneissa ja globaalisti. Uuden tiedon tuottamiseen osallistuu yhä useampi, globaalien kontaktien määrä lisääntyy radikaalisti. Globaalia tietoa edustavat mm. Echelon, GPS, Glonass, Galileo, muut satelliitit, internet, Intel, Microsoft, Cisco, Google, Nokia, CNN ja muu globaali media.

Postmodernin sodankäynnin kannalta oleellista ovat kolme globaalia kommunikaationopeutta: 1 080 000 000 km/h tiedolle (valon nopeus), 1000 km/h ihmisille ja tärkeille tavaroille (suihkukone) ja noin 40 km/h massatavaroille (kauppalaivat). Aikaskaalat ovat em. tapauksissa maapallolla sekunnin murto-osia, vuorokausi ja kuukausi.

Näiden nopeuksien sotilaalliset sovellutukset ovat informaatiosodankäynti, erikoisjoukkojen operaatiot ja tavanomainen sodankäynti. Kun lisäksi yhdellä yhteydellä tapahtuva tiedonsiirto on kasvanut lennättimen noin kymmenestä bitistä sekunnissa valokaapelin kymmeniin gigabitteihin sekunnissa, tiedon globaalista tasosta on tullut keskeinen. Myös tiedon siirron muodon muuttuminen tekstistä television liikkuvaan kuvaan tehostaa oleellisesti globaalia mediaa.

Uusi tieto syntyy vuorovaikutuksessa vanhojen tietojen kohdatessa toistensa. Kun tämä alkaa tapahtua globaalilla tasolla ja suurina määrinä, maailma tulee muuttumaan merkittävästi.

Merkittävin sodankäynti siirtyy globaaliin tietoon, sodankäynnistä tulee vielä yleisempi kuin edellisessä vaiheessa ja siitä tulee rauhan aikaista, jatkuvaa toimintaa ilman rauhan aikaa; vanhoja sodankäynnin muotoja esiintyy silti edelleen.

Katso myösMuokkaa

LähteitäMuokkaa

 • A Jones & G L Kovacick & P L Luzwick:"Global information warfare; How Business, Governments, and Others Achieve Objectives and Attain Competitive Advantages" Auerbach Publications, USA 2002
 • Martin van Creveld:"The Transformation of War" The Free Press 1991
 • A & H Toffler:"War and Antiwar; Survival at the Dawn of the 21th Century" Warner Books 1993
 • Quincy Wright: "A Study of War" Chicago: University of Chicago Press 1942, 1965,1983
 • M Castells:"The Information Age: Economy, Society, And Culture" Volume I "The Rise of The Network Society"
 • Cliff Stoll:"The Cuckoo's Egg" Pocket Book 1989
 • W Schwartau:"Information Warfare; Chaos In The Electronic Superhighway" Thunder's Mouth Press 1995
 • John Arquilla & David Ronfeldt:"The Advent of Netwar" RAND 1996
 • John Arquilla & David Ronfeldt:”In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age” RAND, USA 1997
 • John Arquilla & David Ronfeldt:"The Emergence of Noopolitik: Towards an American Information Strategy", Rand Monograph Report, Rand, Santa Monica, California, 1999
 • Samuel Huntington:”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Oder”