Positiivisesti definiitti matriisi

Positiivisesti definiitti matriisi on hermiittinen matriisi, jolla on monia samoja ominaisuuksia kuin positiivisilla reaaliluvuilla. [1] Termin kanssa samantapainen termi on positiivisesti definiitti symmetrinen bilineaarinen muoto (eli seskvilineaarinen muoto, kompleksimatriisien tapauksessa).

Yhtäpitäviä määritelmiäMuokkaa

Olkoon   kokoa   oleva hermiittinen matriisi. Seuraavassa merkitään matriisin tai vektorin   transpoosia  :llä ja konjugaattista transpoosia  :llä. Matriisin   sanotaan olevan positiivisesti definiitti, jos sillä on yksikin (ja siten kaikki) seuraavista yhtäpitävistä ominaisuuksista:

1. Kaikilla nollasta poikkeavilla vektoreilla   on voimassa
 .

Huomaa, että   on aina reaalinen.

2. Kaikki  :n ominaisarvot ovat positiivisia. (Hermiittisen matriisin ominaisarvot ovat reaalisia.)
3. Muoto
 

määrittää sisätulon  :ssä. (Itse asiassa jokainen  :n sisätulo muodostaa hermiittisen positiivisesti semidefiniitin matriisin.)

4. Sylvesterin kriteerio: Kaikilla   matriisin   vasemmasta yläkulmasta alkaen muodostettujen  -matriisien determinantti on positiivinen.

Analogiset väitteet ovat voimassa, jos   on reaalinen symmetrinen matriisi korvaamalla    :llä ja konjugaattinen transpoosi transpoosilla.

LähteetMuokkaa

  1. Pitkäranta, Juhani: Calculus Fennicus – TKK:n 1. lukuvuoden laaja matematiikka (2000–2013), s. 856 (pdf) Helsinki: Avoimet oppimateriaalit ry. ISBN 978-952-7010-12-9 ISBN 978-952-7010-6 (pdf). Viitattu 8.7.2019.