Pohjois-Suomi

alue Suomen pohjoisosassa

Pohjois-Suomi tarkoittaa nykyisin nyky-Suomen pohjoista osaa. Sen alueellista rajautumista ei ole tarkasti määritelty, vaan se on vaihdellut historian kuluessa.

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sijainti.

Käsite esiintyy tai on esiintynyt ainakin seuraavissa yhteyksissä:

Katso myös muokkaa