Pohjan Sellu on Kajaanin Tihisenniemen teollisuusalueen välittömään läheisyyteen suunniteltu sellutehdas, joka ei toistaiseksi ole toteutunut. Tehdasta varten ehdittiin perustaa yhtiö nimeltä Pohjan Sellu Oy (Y-tunnus: 0689810-6) vuonna 1987 ja tehtaan oli tarkoitus käynnistyä 1990-luvun alussa. Yritys oli Metsäliiton, Metsä-Botnian, Yhtyneiden paperitehtaiden ja Kajaani Oy:n yhteishanke. Tehtaalle hankittiin 180 hehtaarin tontti Kajaanin kaupungilta Tihisenniemen tehdasalueen vierestä Sokajärventien varresta.

Tehtaan suunnittelu Kajaaniin aloitettiin, kun Nuottasaaren sellutehdas Oulussa oli siirtynyt kokonaan Veitsiluoto Oy:n omistukseen. Tehtaan tuotantokapasiteetiksi suunniteltiin 400 000 t/a ja puuntarpeeksi 2,1 milj m³ (1,5 kertaa Kajaani Oy:n silloinen puunkäyttö). Tehtaan tarkoituksena oli käyttää Kainuun mäntykuitupuuvaroja, joiden käyttö Kajaanin paperitehtaan hierremenetelmissä oli tuolloin taloudellisesti kannattamatonta. (Vuonna 2007 UPM-Kymmene Oyj kokeili mäntykuidun käyttöä Kajaanin paperitehtaallaan. Vaikka prosessi onnistui teknisesti, ei se lopulta ollut taloudellisesti kannattavaa kuitupuun hintamuutoksista johtuen.)

Tehtaan oli tarkoitus työllistää 225-250 henkilöä pysyvästi sekä rakennusvaiheessa 4500-6000 henkilöä laskutavasta riippuen. Metsätöiden ja puunkuljetusten työllistäväksi vaikutukseksi oli laskettu noin 1750 henkilöä. Yhtiö oli tiukasti sitoutunut ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat projektissaan ja asettanut esimerkiksi päästöarvot viranomaisten asettamia ehtoja tiukemmaksi.

Osuuskunta Metsäliitto sekä kolme metsänhoitoyhdistystä ja maataloustuottajien liittoa perustivat Metsä-Pohja Oy sijoitusyhtiön keräämään pääomaa sellutehdasyhtiölle.

Pohjan Sellu Oy on sulautunut Oy Metsä-Botnia Ab:n osaksi 21.08.1991 ja on edelleen yhtiön aputoiminimi. Varsinainen sellutehdashanke on kuitenkin jäänyt muiden sellutehdashankkeiden varjoon ja vuoden 1991 jälkeen siinä ei ole tapahtunut edistystä ja hankkeesta on käytännössä luovuttu Metsä-Botnia Oy:n keskittyessä parempituottoisiin hankkeisiin, kuten muun muassa sellutehtaaseen Uruguayn Fray Bentosissa sekä Äänekosken biotuotetehtaaseen.

Vuosina 2014-2015 Kajaani on jälleen noussut yhdeksi vaihtoehdoksi uudelle sellutehtaalle ja biojalostamolle.

Yhtiön johtoMuokkaa

Tehtaan toimitusjohtajaksi oli valittu Diplomi-insinööri Ossi Kokkonen, joka oli toiminut PI Process Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Hän aloitti tehtävässään helmikuussa 1989.

HallitusMuokkaa

Varsinaiset jäsenet

Asiantuntijajäsenet

Varajäsenet

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa