Petrus Nordmann

suomenruotsalainen kirjailija, lehtori ja kansanvalistaja

Gottfrid Petrus Bernhard Nordmann (30. tammikuuta 1858 Helsinki27. lokakuuta 1923 Porvoo) oli suomenruotsalainen kirjailija, lehtori ja kansanvalistaja. Hän käytti nimimerkkejä Peder Nord ja Ptr.

Petrus Nordmann

Nordmannin vanhemmat olivat kollegineuvos Petter Niklas Nordmann ja tämän 2. vaimo Sigrid Virginia Hoffrèn. Hän pääsi ylioppilaaksi Porvoon lyseosta 1879 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1882, lisensiaatiksi 1888 ja tohtoriksi 1890. Nordmann vieraili Värmlannin suomalaisalueilla 1885 ja 1887 sekä teki arkistotutkimuksia Tukholmassa, Karlstadissa ja Uppsalassa. Näiden pohjalta hän laati tohtorinväitöskirjansa joka käsitteli Keski-Skandinavian suomalaisasutusta.

Nordmann toimi Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun (Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors) historian kollegana 1883–1909 ja Malmin ruotsalaisen kansanopiston (Svenska folkakademin) johtajana 1908–1913. Nordmann sai 1912 sydänkohtauksen ja joutui sen vuoksi eroamaan virastaan.

Nordmann oli Svenska Folkskolans Vänner -yhdistyksen sihteerinä 1884–1917 ja yhdistyksen kunniajäsen vuodesta 1918. Hän oli Svenska Litteratursällskapet -seuran johtokunnan jäsen 1893–1913 ja Helsingin kaupungin kansakoulujohtokunnan jäsen 1895–1902. Hän toimitti Land och stad -lehteä 1890–1892 ja Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan -lehteä 1894–1897.

Nordmannin laajaan kirjalliseen tuotantoon kuului kaunokirjallisten tekstien ohella muun muassa maantieteen ja historian oppikirjoja ja elämäkertoja.

Nordmannin setä oli eläintieteilijä Alexander von Nordmann.[1]

Teoksia Muokkaa

 • Små blyertsteckningar : En julklapp åt mina vänner. 1883
 • Under skilda fanor. 1885
 • Land och folk : geografisk läsebok för skoltid och ferier. Edlund, Helsingfors 1886
 • Norge förr och nu. Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors 1886
 • Historisk skolbok, första årskursen : Gamla tiden. Edlund, Helsingfors 1887
 • Finnarne i mellersta Sverige, väitöskirja. Helsingfors 1888
 • Mot fyren : berättelse från Nyländska skären. Edlund, Helsingfors 1889
 • Om bibliotek, läsesalar och föredrag för folket. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1889
 • Skildringar ur Finlands och Sverges historie sammanstälda I. Svenska Folkskolans vänner, Helsingfors 1891
 • Sannsagor ur djurens lif berättade för Signe och hennes lekkamrater. Söderström 1892 (nimimerkillä Peder Nord)
 • Fosterländska sånger för folkhögskolan sammanstälda. Söderström 1892
 • Lärobok i Finlands historia för folkskolor. Söderström 1892, 3. painos 1897, 5. painos 1905, 6. painos 1910, 11. painos 1928, 12. painos 1936, 13. painos 1942
 • Vägvisaren på Högholmen - Opas Korkeasaarella kuvilla varustettu. Söderström-WSOY 1892
 • Finland : historisk skolkarta. Söderström 1893
 • Illustrerad beskrifning öfver Nylands län för skolorna. Svenska Folkskolans vänner, Helsingfors 1894
 • Jordytans hufvudformer efter en tysk förebild, bearbetad och utgifven af P. Nordmann. Söderström 1894
 • Berättelser ur allmänna historien utarbetade i nära öfverensstämmelse med folkskolans normalkurs. Söderström 1895
 • Nyländska folksagor berättade för barn. Helsingfors 1895 (nimimerkillä Peder Nord)
 • Anteckningar från en pedagogisk studiera till Tyskland, Schweiz och Belgien 1894. Helsingfors 1896
 • Arbetarens rättigheter och skyldigheter sammanställda enligt gällande lag. Arbetets vänners västra filial, Helsingfors 1896
 • Folkskolans geografi, tekijät Ragnar Hult ja P. Nordmann. Söderström 1896 (suomeksi nimellä Kansakoulun maantiede, Weilin & Göös, 1896, 7. painos Otava, 1915)
 • Geografiundervisningens mål, medel och metod i korthet framstälda. Helsingfors 1896
 • Naturskildringar och folklifsbilder från Finland, af R. Hult och P. Nordmann. Svenska Folkskolans vänner, Helsingfors 1897 (suomeksi nimellä Kuvauksia luonnosta ja kansanelämästä Suomessa, WSOY 1900)
 • Historiska skildringar från nödtider och ofredsår. Kuopio 1898 (suomeksi nimellä Historiallisia kuvauksia hätäajoilta ja vainovuosilta, Gummerus 1899)
 • Leo Tolstoy. Helsingfors 1898
 • Zachris Topelius och Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, minnesblad utgifna den 14 januari 1898. Svenska fruntimmersskolan, Helsingfors 1898
 • Ugglor i mossen : berättelse. Helsingfors 1899
 • Valda urkunder till Finlands historia I. Helsingfors 1899
 • Bilder och blad från Finlands sista år. Helsingfors 1900
 • Mäster Peder och riddar Nils : historisk berättelse från reformationens gryningstid i Finland; versaler och vignetter tecknade af artisten Nils Wiwel. Waseniuska bokhandeln, Helsingfors 1900 (suomeksi nimellä Maisteri Pietari ja Ritari Niilo : historiallinen kertomus uskonpuhdistuksen alkuajoilta Suomessa, Gummerus 1900)
 • Bilder till Finlands historia, serien I, utgifna P. Nordmann; teckningarna utförda af artisten Nils Wiwel. Söderström 1900
 • Historisk kart- och bilderbok för skolornas behof I : Forntiden. Söderström 1901
 • Föreningen Svenska Folkskolans Vänner 1882-1902 : En återblick öfver ett tjugoårigt folkbildningsarbete. Helsingfors 1902
 • Historisk kart- och bilderbok för skolornas behof I : Medeltiden. Söderström 1902
 • Bilder och blad ur Danmarks och Sönderjyllands nyare historia. Svenska Folkskolans vänner, Helsingfors 1902
 • Per Brahe, grefve till Visingborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogesund, Sveriges rikes råd och drots samt lagman öfver Västmanland, Bergslagen och Dalarna. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1904
 • Albert Edelfelt : en folkelig minneskrift, kirj. Karl Flodin ja Petrus Nordman. Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors 1905 (suomeksi nimellä Albert Edelfelt : lyhyesti kuvattu, WSOY 1905)
 • Bidrag till Helsingfors stads historia I-V, samlade och utgifna af P. Nordmann. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1905-1908
 • Arvid Eriksson Stålarm. Biografisk studie. / Förhandlingar och uppsatser 19, (1905)., Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1906, s.57-90
 • Albert Edelfelt. Ljus, Stockholm 1906
 • Borgå barn och borgare : hågkomster och hörsägner, upptecknade Petrus Nordmann; med teckningar af Alex Federley och Louis Sparre. Söderström 1906, 2. täyd. painos 1917, 3. painos 1976
 • Nike och andra historiska noveller. Söderström 1907
 • Viktor Öhberg : en verksam mans långa levnad i korthet skildrad. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1908
 • Släkten Nordmann. En kortfattad historik och tillegnad författarens ende broder Voldemar Nordmann. Helsingfors 1910
 • Svenska Folkskolans Vänners bilder från svenska bygder, första serien : Den nyländska landsbygden, utgivna av P. Nordmann och J. E. Rosberg. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1910
 • Furu-Jutte : Trettio berättelser från svenska bygderna i Finland tillegnade våra folkskolors elever. Svenska Folkskolans vänner, Helsingfors 1912
 • Svenska Folkskolans Vänners bilder från svenska bygder, andra serien : Den österbottniska landsbygden, utgivna av P. Nordmann och J. E. Rosberg. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1912
 • Björnstjerne Björnson i lif och lära. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1916 (suomeksi nimellä Björnstjerne Björnson : elämä ja oppi, Kansanvalistusseura 1916)
 • Gården med de fyra grindarna. Schildt, Helsingfors 1916
 • Högre elementarskolan i Borgå 1842-1873. Några blad ur dess historia samlade och på uppdrag af gamla kamrater utgifna. Helsingfors 1918
 • Krigsmän och krigsminnen : historiska skildringar från äldre tider. Schildt 1918
 • Major Myhrbergs berättelser för Margareta, Beata och Gösta. Söderström 1918, WSOY 1927 (nimimerkillä Peder Nord)
 • Walter Runeberg 1838-1918. Bidrag till en konstnärsbiografi. Söderström 1918 (suomeksi nimellä Walter Runeberg : 1838-1918 : lisiä taiteilijaelämäkertaan, Otava 1919)
 • Starka prästen : berättelser om honom och av honom. Söderström 1919
 • Petrus Nordmann sänder sina forna elever vid Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors åren 1884-1909 en vänlig hälsning och tack för godt och gladt samarbete under flydda ljusare dagar. Borgå 1922
 • Vårdagar i Gamla Vasa : (1786) Mamsell Saras ungdom : (1802-09). Fram, Vasa 1923

Palkinnot Muokkaa

Lähteet Muokkaa

Viitteet Muokkaa

 1. Otavan Iso tietosanakirja, Otava 1968, osa 6, palsta 463

Aiheesta muualla Muokkaa