Pekka Puustinen (taloustieteilijä)

suomalainen taloustieteilijä

Pekka Puustinen (s. 1980 Kokemäki) on suomalainen taloustieteilijä ja kauppatieteiden tohtori[1]. Puustisen vuonna 2012 tarkastettu väitöskirja oli Suomen ensimmäinen vakuutustieteen alan väitöskirja[2][3].

Puustinen työskentelee varatoimitusjohtajana Pohjola Vakuutuksessa. Aiemmin hän työskenteli samassa konsernissa OP Ryhmän strategiajohtajana ja sitä ennen asiakkuuksista vastaavana johtajana Keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Hän oli työskennellyt yhtiössä aiemmin kehitysjohtajana ja digitalisaatiosta vastaavana johtajana.[4] Ennen Ilmariseen siirtymistään Puustinen on työskennellyt muun muassa varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partnersissa, Tampereen yliopistossa ja vierailevana professorina St. Gallenin yliopistossa (HSG) Sveitsissä. Puustinen on Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen[5].

Akateemisella urallaan Puustinen erikoistui finanssiliiketoimintaa koskevaan tutkimukseen ja erityisesti digitalisaatioon sekä kuluttajan kokeman arvon mallintamiseen ja mittaamiseen vakuutus- ja finanssipalveluissa[6][7][8].

Puustinen on tullut tunnetuksi myös sijoituskäyttäytymistä käsittelevistä tutkimuksistaan, joissa hän on mitannut sijoittajien muitakin kuin taloudellisia pyrkimyksiä (mm. emotionaalisia, toiminnallisia ja symbolisia)[9]. Finland’s Sustainable Investment Forum palkitsi Puustisen vuonna 2012 sijoituskäyttäytymistä koskevasta tutkimuksesta.[10] Kirjassaan Vaihdantavallankumous – Finanssipalvelun uusi logiikka (2013), Puustinen korostaa tuotteiden lisäksi mobiilipalvelun, asiakasarvon, big datan, asiakkaiden kokemusten, sosiaalisen median ja arvolupauksen lunastamiseen tähtäävän strategian roolia finanssipalvelun kilpailutekijöinä [11].

Vuonna 2020 hän julkaisi yhdessä Hannu Saarijärven kanssa kirjoitetun kirjan Strategiana asiakaskokemus.

Julkaisuja muokkaa

  • Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context - Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value (Arkistoitu – Internet Archive). Acta Universitatis Tamperensis; 1726, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8792-7, ISSN 1455-1616
  • Vaihdantavallankumous – Finanssipalvelun uusi logiikka. Talentum 2013.
  • Puustinen P., Maas P., Karjaluoto H. (2013). Development and Validation of the Perceived Investment Value (PIV) Scale. Journal of Economic Psychology 36, 41-54.
  • Puustinen P., Kuusela H., Rintamäki T. (2012) Investment service providers gaining competitive advantage by focusing on consumers’ varying investment goals. Journal of Financial Services Marketing 17, 191–205.
  • Puustinen P, Salonen J, Ahonen A (2007) Ymmärrämmekö toisiamme – sähköiset vakuutuspalvelut lähemmäksi kuluttajaa. Teoksessa: Kuluttajat kehittäjinä. Miten asiakkaat vaikuttavat palvelumarkkinoilla? Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki.
  • Puustinen P., Korpinen V., Silvennoinen T. (2013). Mobiilivakuutuspalvelut – Logiikka ja Arvon Luominen. Finva.

Lähteet muokkaa