Pariisin konservatorio

musiikkikorkeakoulu Ranskassa

Pariisin konservatorio (ransk. Conservatoire de Paris) on Ranskan suurin konservatorio. Se avattiin vuonna 1795 ja on ensimmäinen perustettu konservatorio. Konservatorion koko ranskankielinen nimi on Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), eli Pariisin musiikin ja tanssin korkea-asteen konservatorio. Pariisin konservatorio on toinen Ranskan korkea-asteen musiikin ja tanssin konservatorioista, toisen sijaitessa Lyonissa. Ranskassa ei ole Conservatoire national supérieur de musique et de dansen jälkeen enää korkeampia musiikkioppilaitoksia. Korkea-asteen konservatorioihin pyritään usein, kun alemman asteen DEM- ammattitutkinto on suoritettu jossakin Ranskan 39:stä konservatorioista, mutta tutkinto ei ole pakollinen ylemmälle tasolle päästäkseen.

Pariisin konservatorio

Entisiä oppilaita muokkaa