Palveluoperaatio Saapas

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään sosiaaliseen, psyykkiseen tai fyysiseen avun tarpeeseen. Saappaan vapaaehtoiset ovat turvalliseksi tunnistettavia, luotettavia aikuisia, jotka ovat saaneet tehtävään koulutuksen. Saapas menee sinne, missä nuoret jo ovat. Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla, kouluissa ja sosiaalisessa mediassa. Vapaaehtoisia tukevat Saapas-ryhmien vastaavat ohjaajat, jotka ovat seurakuntien tai kuntien tehtäväänsä nimeämiä henkilöitä. Seurakuntien lisäksi myös kunnat voivat toimia Saappaan vetovastuussa. Valtakunnallista toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten keskus.[1]

Historia

muokkaa

Palveluoperaatio Saappaan tarina juontaa juurensa 1970-luvun alkuun. Elokuussa 1972 Keimolan moottoriradalla järjestettiin suuri pop-tapahtuma Keimola-Rock. Joukko Helsingin ja Helsingin maalaiskunnan Vantaan seurakuntien työntekijöitä ennakoi, että tapahtuma-alueella nuoret käyttäisivät päihteitä ja lähtivät tapahtumaan nuorten avuksi.[2]

Keimola-Rock oli alku seurakuntien festivaalitoiminnalle. Sen tarkoituksena oli valvoa ja pitää huolta festivaaleille tulevista nuorista. Toiminta laajeni Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Vuonna 1975 festivaalitoiminnalle keksittiin nimeksi Operaatio Saapas. Nimi syntyi Keimolan kuraisesta moottoriradasta, jossa ainoat toimivat jalkineet olivat pitkävartiset saappaat. Samalla oivallettiin, että festivaalitoiminnan lisäksi hyvin koulutettua palveluryhmää voisi hyödyntää ympärivuotisesti muissakin nuorisotyön ja erityisnuorisotyön tehtävissä.

50 vuodessa Saapas on kasvanut festareilta nettiin, nuorten kokoontumispaikoille ja kouluihin. Saappaassa kehitetään jatkuvasti uusia avauksia, kuten KriisiSaapasta avuksi suuren kriisin tai onnettomuuden kokeneen paikkakunnan nuorille.

Toiminta

muokkaa

Palveluoperaatio Saapas auttaa matalalla kynnyksellä kaikkia nuoria heitä kohdatessaan. Keskustellaan, kysytään mitä kuuluu ja kuunnellaan myös vastaus. Annetaan apua ja ohjausta myös tarpeen mukaan.

Saappaan täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän ehdoillaan siellä missä he ovat. Saappaan vapaaehtoiset päivystäjät kulkevat nuorten rinnalla kaduilla kuunnellen, auttaen ja opastaen. Saapaslaisilla on aikaa kaduilla nuorille, jotka tarvitsevat huolenpitoa, apua tai juttukaveria.

Vapaaehtoisia tukevat Saapas-ryhmien vastaavat ohjaajat, jotka ovat seurakuntien ja/tai kuntien tehtäväänsä nimeämiä henkilöitä. Paikallisesta toiminnasta voisi vastata  esimerkiksi seurakunta ja/tai kunta. Lasten ja nuorten keskus koordinoi Saappaan toimintaa valtakunnallisesti.

Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla, kouluissa ja sosiaalisessa mediassa. NettiSaapas menee nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä nuorilla on mielen päällä. KatuSaappaan vapaaehtoiset päivystävät pääasiassa viikonloppuisin asuma-alueilla ja nuorten kokoontumispaikoissa. FestariSaapas kohtaa, kuuntelee ja auttaa nuoria sekä rakentaa festarialueelle toimivan auttamisjärjestelmän nuorille yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa. KouluSaapas tuo kouluihin lisää turvalliseksi tunnistettavia aikuisia sekä tarjoaa nuorille matalan kynnyksen kohtaamisia ja keskusteluja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. KriisiSaapas tarjoaa apua sellaisissa tilanteissa, kun jokin akuutti kriisi kohtaa paikkakuntaa tai kaupunginosaa ja koskettaa useita tai lähes kaikkia alueen nuoria.[3]

Lähteet

muokkaa
  1. Saapas - Lasten ja nuorten keskus ry lastenjanuortenkeskus.fi. 29.4.2020. Viitattu 27.11.2023.
  2. Saapas 50 vuotta lastenjanuortenkeskus.fi.
  3. Mikä Saapas? lastenjanuortenkeskus.fi.

Aiheesta muualla

muokkaa

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Alstela, J. 1982. Palveluoperaatio Saapas - mitä ja miksi. Helsinki: Nuorten Keskus
  • Alstela, J. 1986. Palveluoperaatio Saapas - mitä ja miksi? 2. painos. Helsinki: Nuorten Keskus & Lasten Keskus
  • Alstela, J. & Virtanen, J. 1994. Palveluoperaatio Saapas- mitä ja miksi? Helsinki: Lasten Keskus oy
  • Elämän pelikenttien vilttiketjut, Kirkon erityisnuorisotyö 90-luvun tavoitteet ja toiminta. 1991. Sarja D 1991:3 Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto.
  • Mäkinen,A. (toim.) 1986. Palveluoperaatio Saapas Avustajakoulutuksen ohjelmarunko. Helsinki: Nuorten Keskus ry & Lasten Keskus oy
  • Palveluoperaatio Saapas vapaaehtoiskoulutusmateriaali. 2001. Helsinki: LK-kirjat & Lasten Keskus oy
  • Pusa, M. 2002. Saapastelua Turun Kaduilla - Turun saappaan historiikki. Turku: Turun Saappaan Tuki ry