Palsta on tila tai tilan osa, jota ympäröivät tilan rajat tai vesitilukset. Tila on joko yksi- tai monipalstainen. Tilan palstojen määrän ilmaisee palstaluku.[1]Vuoden 1951 jakolain mukaan tilan palstojen lukumäärä sai olla enintään kolme tai erityisestä syystä enintään kuusi, jota ei saanut ylittää ilman välttämätöntä syytä. Tilan tilukset tuli muodostaa niin harvalukuisista palstoista kuin tilusten tarkoituksenmukainen käyttö vaati ja muille asianosaisille haittaa aiheuttamatta oli mahdollista. Palstoista tuli tehdä sopivan muotoisia, jotta niitä voitiin tarkoituksenmukaisesti aidata, ojittaa ja viljellä.[2] Jakolain kumonnut kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) käyttää sekin palsta-nimitystä. Kotipalstaksi nimitetään palstaa, jolla tilan talouskeskus sijaitsee. Muita nimityksiä ovat ulkopalsta, peltopalsta, metsäpalsta, niittypalsta, hiekkapalsta ja savipalsta.[1]

Haminapalsta on tilasta yleensä lohkaistu rantaan ulottuva maa-ala, jonka tarkoituksena on lupa pitää venettä.[3]

Lähteet muokkaa

  1. a b Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966.
  2. Jakolaki, 604/1951, 126 §.
  3. Naapurinvaara – kokoontumispaikkana jo vuodesta 1887 Naapurinvaaran huvikeskus: Historia. Sotkamon Nuorisoseura ry.. Viitattu 12.2.2018.