Pakkahuone

tullikamarien yhteydessä ollut rakennus

Pakkahuone on usein tullikamarien yhteydessä ollut rakennus, jossa tavaroiden tullaus on aiemmin tapahtunut. Sen ulkopuolella voitiin tullikäsittelyyn ottaa tullittomia ja paljon tilaa kysyviä tavaroita. Jollei määrätyn ajan kuluessa tullauksen tapahduttua tavaroita noudettu pakkahuoneesta, tavaranomistajan oli suoritettava erityinen maksu kultakin päivältä, jolla noutamista viivytettiin. Milloin tullikamariin oli asetettu erityinen pakkahuoneentarkastaja, hän oli yksin vastuussa siitä, että tavaran nimi, laji ja kappaleluku mainitaan ilmoituskirjassa oikein sekä että muut tullin suoritukseen vaikuttavat ilmoitukset merkittiin siihen asianmukaisesti.[1]

Vuonna 1901 valmistunut Katajanokan tulli- ja pakkahuone Helsingissä.
Pakkahuone Joensuussa.

Monet pakkahuoneet on muutettu kulttuuritiloiksi, kuten esimerkiksi:

Lähteet Muokkaa

  1. Pakkahuone Tietosanakirja osa 7, palsta 76, Tietosanakirja Osakeyhtiö 1915