Päivystäjä

Päivystäjä on henkilö, joka päivystää. Päivystäjiä käytetään turvaamaan useiden yhteiskunnan palveluiden ja toimintojen (puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskuslaitos, terveydenhuolto, energia-ala, kiinteistönhoito...) ympärivuorokautinen toiminta.

PuolustusvoimatMuokkaa

Puolustusvoimissa jokaisella perusyksiköllä on ympärivuorokautinen päivystys. Päivystäjä ja kaksi apupäivystäjää määrätään päiväkäskyssä kullekin vuorokaudelle. Päivystyksen järjestelyssä voi olla komppaniakohtaisia eroja siltä osin, hoitaako kantahenkilökunta päivystyksen virka-aikana ja varusmiehet virka-ajan ulkopuolella, tai hoitavatko varusmiehet päivystyksen ympäri vuorokauden. Päivystäjän asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään tarkasti yleisessä palvelusohjesäännössä. Päivystäjän tehtäviin kuuluu mm. huolehtiminen yksikön tilasta sekä varusmies- ja asevahvuudesta.