Päivystäjä

Päivystäjä on henkilö, joka päivystää. Päivystäjiä käytetään turvaamaan useiden yhteiskunnan palveluiden ja toimintojen (puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskuslaitos, terveydenhuolto, energia-ala, kiinteistönhoito...) ympärivuorokautinen toiminta.

Suomen puolustusvoimat muokkaa

Puolustusvoimissa perusyksiköillä ja vartiopaikoilla on ympärivuorokautinen päivystys. Perusyksiköissä päivystäjä ja kaksi apupäivystäjää määrätään yksikön vääpelin antamassa päivystyslistassa kullekin vuorokaudelle. Päivystyksen järjestelyssä voi olla yksikkökohtaisia eroja siltä osin, hoitaako kantahenkilökunta päivystyksen virka-aikana ja varusmiehet virka-ajan ulkopuolella, tai hoitavatko varusmiehet päivystyksen ympäri vuorokauden. Päivystäjän asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään tarkasti yleisessä palvelusohjesäännössä ja yksikkökohtaisissa päivystäjän ohjeissa. Päivystäjän tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtiminen yksikön tiloista sekä varusmies- ja asevahvuuden kirjaamisesta. Päivystäjä on henkilökunnan poissa ollessa yksikön toiseksi vanhin sotilas apuvalvojan jälkeen. Päivystäjä vastaa yksikön tiedottamisesta ja hälyttämisestä poikkeustilanteissa.