Osakesijoittaminen (myös osakesäästäminen) tarkoittaa rahan sijoittamista osakkeisiin.

Islannin osakekurssien kehitys 1998–2009

Osakesijoittamisessa ostetaan, pidetään ja myydään osakeyhtiöiden osakkeita. Sijoitukset tehdään suoraan yksittäisiin yhtiöihin[1]. Suoran sijoittamisen vastakohtia ovat esimerkiksi indeksi- tai rahastosijoittaminen: niissä osakkeisiin sijoitetaan epäsuorasti eikä omisteta osakkeita itse.

Osakesijoittaminen on usein pörssisijoittamista. Siinä sijoittaja sijoittaa rahojaan pörssiosakkeisiin. Osakesijoittamista voi tehdä myös muiden listayhtiöiden osakkeisiin ja listaamattomiin osakkeisiin.

Osakesijoittaja pyrkii yleensä saamaan osakkeillaan osinkoa ja arvonnousua. Arvonnousua syntyy, jos osakekurssi nousee. Osakesijoittamisen riskeihin kuuluu, että osinkoa tai arvonnousua ei välttämättä tule tai arvonnousua ei onnistu realisoimaan voitoksi. Arvonnousu realisoituu voitoksi, jos sijoittaja onnistuu myymään osakkeet niiden hankintahintaa kalliimmalla. Vastaavasti lasku realisoituu tappioksi, jos sijoittaja myy osakkeet halvemmalla kuin oli ne hankkinut.

Osakeomistus ja onnellisuus muokkaa

Osakkeenomistajat ovat muita onnellisempia. Tulos on peräisin 19 Euroopan maata kattavasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan osakkeita omistavat ihmiset olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne osakkeettomat ihmiset, joilla oli samat tulot ja varallisuus. Osakeomistuksen ja tyytyväisyyden välinen korrelaatio oli erityisen korkea niiden keskuudessa, joilla on pienimmät tulot ja vähiten omaisuutta. Tutkimuksen mukaan ihmisen onnellisuuteen ovat yhteydessä paitsi hänen tulojensa ja varallisuutensa määrä myös varallisuuden tyyppi (osakkeet). Tutkimuksessa ei selvitetty syy-seuraussuhdetta eli sitä, lisääkö osakkeiden ostaminen onnellisuutta vai ostavatko onnelliset ihmiset muita todennäköisemmin osakkeita.[2]

Tutkijoiden selittävät havaintoa sosiaalisella hyödyllä: osakkeiden omistaminen lisää omistajien keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkijoiden toinen selitys on, että osakkeet saavat ihmisen ”näyttämään rikkaalta” varsinkin, jos hänellä ei ole suuria tuloja tai varoja.[2]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Osakesijoittaminen & sijoittaminen osakkeisiin (arkistoitu versio) Sijoitusrahastot. Arkistoitu 22.2.2019. Viitattu 21.2.2019.
  2. a b Luotonen, Niilo ja Kaustia, Markku: Shiny, happy people holding shares? Exploring links between subjective well-being and stock market participation (Väitöskirja) Essays on investment decisions of households across the wealth spectrum. Viitattu 5.12.2017.

Aiheesta muualla muokkaa