Nuorisotyönohjaaja

työnimike seurakunnissa

Nuorisotyönohjaaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virka, joita on seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Isoissa seurakunnissa nuorisotyö jaetaan varhaisnuorisotyöhön, rippikoulutyöhön, rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön sekä erityisnuorisotyöhön. Nuorisotyönohjaajan työnkuva on hyvin moninainen, sisältäen paljon opetusta, koulutusta, tiedotusta ja hengellistä työtä sekä tapahtumien kuten leirien järjestämistä.

Kirkon nuorisotyöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosionomin tai yhteisöpedagogin tutkinto, johon tulee sisältyä piispainkokouksen edellyttämiä opintoja.[1] Tällä hetkellämilloin? nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat opinnot voi suorittaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Sosionomi) sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä (Yhteisöpedagogi). Nuorisotyönohjaajan palkkaluokka vaihtelee. Suomen ev. lut. kirkossa siirryttiin työn vaativuuden mukaiseen palkkaukseen vuonna 2007, jonka jälkeen eri seurakunnissa on maksettu nuorisotyönohjaajille eri palkkaluokkien mukaista palkkaa.

Nuorisotyönohjaajan virka on maallikkovirka, jota ei lueta kirkon erityisen viran osaksi. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on ollut 70-luvulta saakka käynnissä diakonaattiuudistus, jonka tarkoituksena on kehittää diakonian ja nuorisotyönohjaajan virkoja niin, että niihin kutsutaan ja vihitään, ja ne sillä tavoin erotetaan maallikkoviroista kirkon erityisen viran yhteyteen.lähde? Hanke on kesken, koska sen teologisista perusteista ja käytännön seurauksista ei ole päästy riittävään yksimielisyyteen.

Toisin kuin pappi, kanttori ja diakoniatyöntekijä, nuorisotyöohjaajaa ei välttämättä tarvitse olla jokaisessa seurakunnassa. Nuorisotyötä tehdään suurissa seurakunnissa usein tiimissä, johon kuuluvat kaikki seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja nuorisopapit.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Kirkon nuorisotyönohjaaja Suomen ev.lut. kirkko. Arkistoitu 17.10.2013. Viitattu 20.11.2013.