Avaa päävalikko
Typpihapon pallokuva. Jotta lähtöaine voidaan nitrata, tarvitsee typpihappo lisäksi yleensä rikkihappoa.

Nitraavat olosuhteet ovat sellaisessa liuoksessa, jossa esiintyy elektrofiilistä nitroniumionia (NO2+). Liuoksessa nukleofiilit pystyvät reagoimaan nitraattiestereiksi tai orgaanisiksi nitroyhdisteiksi. Typpihappo sinänsä ei ole riittävän vahva happo muodostamaan nitraavia olosuhteita, mutta sekoitettuna väkevään rikkihappoon nitraus onnistuu.