Nitraushappo

Nitraavat olosuhteet ovat sellaisessa liuoksessa, jossa esiintyy elektrofiilistä nitroniumionia (NO2+). Liuoksessa nukleofiilit pystyvät reagoimaan nitraattiestereiksi tai orgaanisiksi nitroyhdisteiksi. Typpihappo sinänsä ei ole riittävän vahva happo muodostamaan nitraavia olosuhteita, mutta sekoitettuna väkevään rikkihappoon nitraus onnistuu.

Typpihapon pallokuva. Jotta lähtöaine voidaan nitrata, tarvitsee typpihappo lisäksi yleensä rikkihappoa.