Matematiikassa renkaan R alkiota x kutsutaan nilpotentiksi, jos on olemassa joku positiivinen kokonaisluku n siten, että xn = 0.

Amerikkalainen matemaatikko Benjamin Peirce[1] otti termin käyttöön algebran alkiosta, jokin katoaa kun se korotetaan tiettyyn potenssiin.selvennä

Esimerkkejä Muokkaa

 
on nilpotentti, koska A3 = 0. Katso lisää: nilpotentti matriisi.
  • Tekijärenkaassa Z/9Z 3 ekvivalenssiluokka on nilpotentti, koska 32 on kongruentti 0 modulo 9.
  • Oletetaan, että ei-vaihdannaisessa renkaassa on kaksi alkiota a, b, jotka toteuttavat ab = 0. Tällöin alkio c = ba on nilpotentti (jos ei nolla), kun c2 = (ba)2 = b(ab)a = 0. Esimerkki tällaisista matriiseista:
 
Tässä AB = 0, BA = B.
  • Kokvaternioiden rengas sisältää nilpotenttikartion

Ominaisuudet Muokkaa

Yhdelläkään nilpotentilla alkiolla ei voi olla käänteisalkiota (paitsi triviaali rengas {0}, joka on ainoastaan yksi alkio 0=1). Kaikki nollasta eroavat nilpotentti alkiot ovat nollajakajia.

n x n matriisi A, jossa kunnan alkiot on nilpontetti, jos ja vain jos sen karakteristinen polynomi on tn.

Jos x on nilpotentti, niin silloin 1 - x on olemassa käänteisalkio, koska xn = 0 edellyttää, että

 

Yleisemmin, summa käänteisalkiosta ja nilpotenttialkioista on renkaan ykkösalkio, kun ne kommutoivat.

Vaihdannainen rengas Muokkaa

Vaihdannaisen renkaan   nilpotentit alkiot muodostavat ideaalin  ; tämä seuraa binomilauseesta. Tätä ideaali   kutsutaan renkaan nilradikaaliksi. Jokainen vaihdannaisen renkaan nilpotenttialkio   kuluu jokaiseen renkaan alkuideaaliin  , koska  . Joten   sisältyy kaikkien alkuideaalien leikkaukseen.

Jos   ei ole nilpotentti, voimme lokalisoida  :t potenssien mukaan:  :   saadaan nollasta poikkeava rengas  . Lokaalisessa renkaassa alkualkioita vastaa täsmälleen ne  , jotka toteuttaa  [2]. Koska jokaisella vaihdannaisella ei-triviaalilla renkaalla on maksimaalinen alkuideaali, niin jos   ei ole nilpotentti niin   ei kuulu  , jollakin  :n alkuideaalilla  . Siksi   on täsmälleen kaikkien alkuideaalien leikkaus[3].

Lähteet Muokkaa

  1. Polcino & Sehgal (2002), s. 127.
  2. Matsumura, Hideyuki (1970). "Chapter 1: Elementary Results", Commutative Algebra. W. A. Benjamin, 6. ISBN 978-0-805-37025-6. 
  3. (February 21, 1994) "Chapter 1: Rings and Ideals", Introduction to Commutative Algebra. Westview Press, 5. ISBN 978-0-201-40751-8. 

Kirjallisuutta Muokkaa

 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Nilpotent