Naturalismi

Wikimedia-täsmennyssivu

Naturalismi voi tarkoittaa seuraavia asioita:

 • Filosofiassa ja tieteessä: käsitys, että mikä tahansa useista filosofisista asenteista, joissa kaikki ilmiöt tai hypoteesit, jotka yleisesti leimataan yliluonnollisiksi, ovat joko vääriä tai eivät luonnostaan ​​eroa luonnonilmiöistä tai hypoteeseista; että todellista on vain fyysinen luonto ja että kaikki ilmiöt ovat tieteellisesti selitettävissä.[1]
  • Ontologinen naturalismi
  • Tietoteoreettinen naturalismi
  • Naturalismi (filosofia) on mikä tahansa useista filosofisista asenteista:
   • Kriittinen naturalismi on näkemys, jonka kannattajana tunnetaan mm. brittiläien filosofi Ram Roy Bhaskar.
   • Metodologinen naturalismi , naturalismi, jonka mukaan tiede on tehtävä ilman viittausta yliluonnollisiin syihin; viittaa myös uskonnonfilosofian metodologiseen olettamukseen, jonka mukaan havaittavat tapahtumat ovat täysin selitettävissä luonnollisilla syillä ilman viittausta yliluonnolliseen
   • Metafyysinen naturalismi , naturalismin muoto, jonka mukaan kosmos koostuu vain luonnontieteiden tutkimista esineistä, eikä se sisällä aineetonta tai tarkoituksellista todellisuutta
  • Eettinen naturalismi , teoria, jonka mukaan eettiset termit voidaan määritellä ei-eettisillä termeillä, nimittäin kuvailevilla termeillä pääasiassa luonnontieteistä
  • Humanistinen naturalismi korostaa tieteellistä päättelyä inhimillisen käyttäytymisen perustana
  • Liberaali naturalismi , naturalismin heterodoksinen muoto tieteellisen naturalismin ja yliluonnollisuuden välisessä käsitteellisessä tilassa
  • Naturalistinen havainto on empiirinen tutkimusmenetelmä, jolla tutkija ei tuo esiin ulkopuolista ärsykettä, vaan hän havaitsee käyttäytymistä sellaisena kuin se luonnostaan ​​esiintyy ympäristössä
  • Runollinen naturalismi , lähestymistapa naturalismiin, joka mahdollistaa monia hyödyllisiä tapoja puhua luonnosta riippuen kohteen viitekehyksestä.
  • Poliittinen naturalismi on poliittinen ja oikeusjärjestelmä, joka perustuu uskoon oikeudenmukaisen luonnonlain olemassaoloon
  • Uskonnollinen naturalismi , uskonnolliset instituutiot, rituaalit, opit ja yhteisöt, jotka eivät sisällä yliluonnollisia uskomuksia
  • Sosiologinen naturalismi on näkemys, jonka mukaan luonto ja sosiaalinen maailma ovat suurin piirtein identtisiä ja että niitä hallitsevat samanlaiset periaatteet.
  • Henkinen naturalismi , lähestymistapa henkisyyteen, joka on vailla yliluonnollisuutta

LähteetMuokkaa

 1. a b Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004. ISBN 952-5446-11-5.
  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Naturalismi”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.