Monikulttuurisuus Suomessa

Monikulttuurisuus muuttui Suomessa keskustelunaiheeksi, kun Suomeen alkoi 1990-luvulla tulla lisääntyvästi islaminuskoa tunnustavia turvapaikanhakijoita varsinkin Afrikasta ja Lähi-idästä. Käsite monikulttuurisuus (multiculturalism) alkoi yleistyi englanninkielessä vasta 1990-luvulta lähtien.[1] Käsite tarkoitti englanninkielessä monikulttuurisuutta poliittisena ohjelmana, jossa varsinkin vähemmistöön kuuluvien kulttuurien, rotujen ja kansallisuuksien erot suhteessa hallitsevaan kulttuuriin tuli ottaa erityisellä tavalla huomioon.[2] Tämä tarkoitti usein positiivisen syrjinnän soveltamista todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi.[3]

Homogeeninen suomalaisuusMuokkaa

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkija Miika Tervonen väittää, että homogeeninen suomalaisuus on myytti, joka taipuu moneen käyttöön ja peittää alleen monimutkaisen ja -muotoisen todellisuuden: ”Myytti yksikulttuurisesta Suomesta ruokkii rasismia Suomessa. Siihen vetoamalla suomalaisuutta rakennetaan tavalla, joka sulkee ulos täällä sukupolvia, vuosisatoja tai jopa vuosituhansia asuneita ihmisiä, kuten vaikkapa saamelaisia”. ”Suomalaistamalla menneisyyttä historiankirjoitus loi perustan sille myyttipohjalle, jolle luotiin uudenlainen kansallisvaltio ja rakennettiin kansallinen itseymmärrys, suomalainen identiteetti”. Samalla sivuutettiin esimerkiksi Zacharias Topeliuksen lanseeraama näkemys eri kansakuntien verenperimästä muodostuneesta kirjavasta suomalaisuudesta[4].

Monikulttuurisuus Suomen mediassaMuokkaa

Monikulttuurisuuden käsite esiintyi vuoteen 2016 asti Ylen ohjelmapolitiikassa. Ylen määrittelyssä oli pykälä, jonka mukaan Ylen tehtävä on tukea monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. Perussuomalaisen puolueen vaatimuksesta tämä muutettiin muotoon ”Ylen tehtävä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta”. Ilmaisun vaihtaminen ei muuttanut Ylen tehtäviä.[5]

Monikulttuurisuus esiintyy arvona mediakentässä eri puolilla. Alma Median paino- ja jakeluyksikkö Alma Manu on todennut monikulttuurisuuden olevan sille ”arkipäivää”. Tämä heijastuu muun muassa jakelutoimintaan, sillä 17 prosenttia Alma Median lehdenjakajista on ulkomaalaistaustaisia.[6] Yhteiset Lapsemme ry:n lehti Yhteiset Lapsemme käsittelee monikulttuurisiin- ja maahanmuuttajalapsiin, kehitysmaiden lapsiin, lapsen oikeuksiin, rasismiin ja syrjintään sekä lastensuojeluun liittyviä ajankohtaisia aiheita.[7]

Monikulttuurisuuden arvosteluMuokkaa

Maahanmuuttovirasto totesi lausunnossaan marraskuussa 2016 monikulttuurisuuden muuttavan suomalaista yhteiskuntaa heikentäen muun muassa poliisin toimintamahdollisuuksia. Kaikkien maahanmuuttajien kulttuuriin ei liity vastaavaa viranomaisiin kohdistuvaa luottamusta kuin kantasuomalaisilla, minkä vuoksi poliisi joutuu lähettämään useampia yksiköitä oman palvelusturvallisuuden takaamiseksi.[8]

Yleiseksi seurannaisvaikutukseksi Maahanmuuttovirasto lukee etnisen ryhmäytymisen. Siinä ihmiset hakeutuvat oman kulttuurin edustajiensa pariin, mikä heikentää sopeutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä aiheuttaa juurettomuutta kotoutumisen epäonnistuessa. Puutteellinen kielitaito, heikko koulutustaso ja työttömyys aiheuttavat syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Siitä johtuva epätasainen tulonjako ja mahdollinen rasismin kokeminen voivat Maahanmuuttoviraston mukaan johtaa myös radikalisoitumiseen, mistä merkkinä lisääntynyt Suomi-vastainen ja suomenkielinen jihadistinen propaganda. Suomea ei kuitenkaan lueta terroristijärjestöjen ensisijaiseksi tai strategiseksi kohteeksi, joten riskin muodostavat pääosin yksittäiset toimijat.[8]

Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat ovat varoittaneet turvallisuusulottuvuuden unohtamisesta suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa. Tilanteessa, jossa integraatiotoiminta ei tehostu, riskinä on poliisitutkijoiden mukaan etnisten ryhmien leimautuminen sekä eristäytyminen ja pahimmillaan väkivaltainen vastakkainasettelu. Tällöin voi syntyä viranomaisten toiminnan kannalta hankalia ja vaarallisia maantieteellisiä alueita.[8]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Google Books Ngram viewer books.google.com. Viitattu 7.9.2020.
  2. Jennifer L. Eagan: Multiculturalism Encyclopaedia Britannica. Viitattu 27.4.2022.
  3. Song, Sarah: Multiculturalism The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition). plato.stanford.edu. Viitattu 28.1.2013. en
  4. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005192919.html Jukka Petäjä Helsingin Sanomat 2.5.2017
  5. Ylen monikulttuurisuuspykälän muutokseen ovat tyytyväisiä sekä perussuomalaiset että vihreät 16.6.2016. MTV3. Viitattu 2.11.2016.
  6. Monikukulttuurisuus on Alma Manussa arkipäivää Alma Media. Viitattu 2.11.2016.
  7. Yhteiset Lapsemme -lehti Yhteiset Lapsemme ry.. Arkistoitu 4.11.2016. Viitattu 2.11.2016.
  8. a b c Ovaskainen, Teppo: Maahanmuuttovirasto sanoo suoraan: Monikulttuurisuus muuttaa Suomen yhteiskuntaa - poliisille vaaroja hälytystehtävissä 2.11.2016. Uusi Suomi. Viitattu 2.11.2016.

KirjallisuuttaMuokkaa